Ochrana dat

Ochrana osobních údajů

Těší nás, že jste navštívili naše webové stránky a že máte zájem o naši společnost, produkty a služby. Přikládáme velkou důležitost ochraně Vašich osobních údajů a chtěli bychom, abyste se při návštěvě našich webových stránek cítili bezpečně.

Vaše údaje jsou základem pro poskytování služeb, které od nás jako zákazník očekáváte. Ve stejném rozsahu očekáváte, že budeme Vaše osobní údaje chránit a používat pouze pro účely, ke kterým jste nám je s plnou důvěrou poskytli. Proto samozřejmě dodržujeme zákonná ustanovení o ochraně údajů. Důležité pro nás je, abyste věděli, kdy jaká data ukládáme a jak tato data používáme. Vezměte prosím na vědomí, že tato pravidla ochrany osobních údajů se vztahují pouze na obsahy zveřejněné na našich serverech a nikoliv na propojené weby třetích stran. Zde jsou příslušné zásady provozovatelů webových stránek.

Transparentnost shromažďování, šíření a používání údajů

Vaše návštěva našich webových stránek bude zaznamenána. V principu zaznamenáváme aktuálně používanou IP adresu Vašeho hardwaru (PC, notebook, tablet, smartphone), datum, čas, typ prohlížeče a operační systém, stejně jako stránky, které si prohlížíte nebo názvy načtených souborů, množství načtených dat a hlášení, zda byl přístup nebo vyhledávání úspěšné. Osobní identifikace není z naší strany zpravidla možná ani žádoucí. Tyto údaje jsou shromažďovány pouze za účelem zajištění bezpečnosti dat. Vyhodnocování dat se provádí pouze pro statistické účely a zásadně anonymní formou. V žádném případě nezpracováváme žádné osobní profily surfování a podobně.

Kromě toho budou Vaše osobní údaje, jako je jméno, adresa, telefonní číslo nebo e-mailová adresa, uloženy pouze tehdy, pokud jste je dobrovolně poskytli např. v rámci registrace, ankety, výherní hry, objednávání informačního materiálu nebo zpravodaje, dále v rámci předsmluvního vztahu nebo plnění obsahu smlouvy, jako součást online žádosti nebo jiným způsobem při aktivním kontaktu s námi například prostřednictvím e-mailu nebo online formuláře. V příslušných vstupních a kontaktních formulářích budete vždy informováni o účelu shromažďování zde uváděných údajů. Tato data jsou v šifrované podobě předávána přes internet. Uvedené osobní údaje budou použity zejména k účelům reklamy / průzkumu trhu a vývoje našich služeb pouze v případě, že jste nám poskytli svůj výslovný souhlas.

Vámi udělené souhlasy máte právo kdykoliv odvolat.

Osobní údaje, které nám poskytnete prostřednictvím webové stránky nebo e-mailem (např. Vaše jméno a adresa nebo e-mailová adresa), budou použity pouze ke korespondenci s Vámi a výhradně k účelům, pro které jste nám je poskytli. Informace nashromážděné v našem internetovém obchodě budou předány příslušné jednotce v rámci našeho podnikového uskupení. Ujišťujeme vás, že Vaše osobní údaje nebudeme poskytovat třetím stranám, pokud to z právního hlediska nebude nutné, nebo pokud jste nám k tomu neposkytli svůj souhlas. Vzhledem k tomu, že využíváme poskytovatele služeb k provádění a zpracování zakázek, řídí se smluvní vztahy s nimi platnými právními předpisy obecného nařízení o ochraně osobních údajů Evropské unie (EU) 2016/679 týkající se zpracování zakázek.

Osobní údaje se vymažou poté, co jejich znalost již není nutná pro splnění účelu uchovávání (např. existující prodejní smlouvy), s výjimkou případu, kdy musejí být dodržovány dlouhodobé právní nebo smluvní doby uchovávání. Při návštěvě naší webové stránky bude Vaše IP adresa pro účely zajištění bezpečnost dat (tj. aby se zabránilo zneužití a pro účely trestního stíhání) uložena po dobu tří měsíců a poté smazána.

Právo na informace

Máte právo kdykoli obdržet informace o osobních údajích uložených k Vaší osobě, včetně původu a příjemce Vašich údajů a o účelu jejich zpracování. Vaši žádost zašlete písemně nebo e-mailem na níže uvedené adresy. Bezplatně Vám poskytneme informace o všech osobních údajích, které jsme si o Vás uložili.

Obecné právní informace

Pokud již nesouhlasíte s ukládáním Vašich osobních údajů nebo pokud tyto údaje pozbyly platnosti, zajistíme na základě příslušného pokynu jejich smazání nebo omezíme jejich zpracování anebo provedeme nezbytné opravy (pokud to je podle platných zákonů možné).

V určitých případech odkazujeme na webové stránky třetích stran. Ačkoli tyto třetí strany pečlivě vybíráme, nemůžeme zaručit správnost nebo úplnost obsahu a bezpečnost dat webových stránek třetích stran a nemůžeme za ně přijmout odpovědnost Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se nevztahuje na propojené webové stránky třetích stran.

V případě, že zavedeme nové produkty nebo služby, změníme internetové postupy nebo pokud se budou vyvíjet internetové a počítačové bezpečnostní technologie, je třeba aktualizovat „Zásaday ochrany osobních údajů“. Proto si vyhrazujeme právo toto prohlášení podle potřeby měnit nebo doplňovat. Změny budou zveřejněny zde. Neustále kontrolujeme a aktualizujeme informace uvedené na našich webových stránkách. Přes veškerou péči se však mohou údaje změnit. Nemůžeme proto převzít záruku nebo odpovědnost za aktuálnost a úplnost informací.

Informace o bezpečnosti dat

Společnost AUER GmbH používá technická a organizační opatření k ochraně Vašich dat proti manipulaci, ztrátě, zničení a přístupu neoprávněných osob. Patří sem interní přezkumy našich postupů pro shromažďování, uchovávání a zpracování dat a související bezpečnostní opatření, včetně vhodného šifrování komunikace a fyzických bezpečnostních opatření k ochraně před neoprávněným přístupem do systémů, v nichž jsou osobní údaje uloženy.

Naše bezpečnostní opatření jsou průběžně aktualizována v souladu s technologickým vývojem. Poukazujeme na to, že přenos dat na internetu (např. při komunikaci prostřednictvím e-mailu) může vykazovat bezpečnostní mezery. Úplná ochrana dat proti neoprávněnému přístupu třetích stran není možná.

Google Analytics

Tyto webové stránky používají Google Analytics, webovou analytickou službu poskytovanou společností Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics používá tzv. "cookies", textové soubory, které budou uloženy ve Vašem počítači a které umožňují analýzu Vašeho používání našich webových stránek. Služba Google Analytics se používá s příponou "_anonymizeIp ()", a proto jsou IP adresy zpracovávány pouze anonymně, aby se vyloučila přímá identifikace. Informace vygenerované soubory cookie o Vašem používání těchto webových stránek jsou zpravidla odesílány na server Google v USA a zde ukládány. Údaje poskytované službou Google Analytics využívá společnost AUER GmbH k tomu, aby statisticky vyhodnotila používání webových stránek z hlediska návštěvnosti, vybraných produktů z online obchodu a frekvencí přihlášení, změn stránek a odhlášení. Cílem je v zájmu uživatelů neustále zlepšovat funkčnost webových stránek.

Ukládání souborů cookie můžete zabránit odpovídajícím nastavením prohlížeče. Poukazujeme však na to, že v tomto případě nebudete moci v plném rozsahu využívat všech funkcí této webové stránky. Kromě toho můžete zabránit tomu, aby společnost Google shromažďovala data vygenerovaná cookies, která souvisejí s Vaším používáním webových stránek, a také zpracování těchto dat společností Google tím, že si stáhnete a nainstalujete plug-in prohlížeče, který je dostupný pod následujícím odkazem. Aktuální odkaz je http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en .

Cookies

Na různých stránkách používáme další soubory cookie, abychom zatraktivnili návštěvu našeho webu a umožnili využití určitých funkcí. Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají na Vašem počítači. Většina souborů cookie, které používáme, je po ukončení relace prohlížeče opět smazána z pevného disku (tzv. cookies relace). Ostatní soubory cookie zůstávají ve Vašem počítači a umožní nám rozpoznat počítač při Vaší další návštěvě (tzv. trvalé cookies). Informace o použití tohoto webu vygenerované soubory cookie se uloží.

Naše partnerské společnosti nesmějí shromažďovat, zpracovávat ani používat osobní údaje získané prostřednictvím cookies našich webových stránek. Svůj prohlížeč si můžete nastavit tak, abyste byli informováni o cookies a mohli individuálně rozhodovat o jejich přijetí nebo odmítnutí pro konkrétní případy nebo obecně. Pokud nepřijmete cookies, může být omezena funkčnost našich webových stránek.

Prohlédněte si prosím také naše podrobné informace o shromažďování, uchovávání a zpracování dat poskytovaných našimi zájemci a zákazníky podle předpisů EU DS-GVO (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které si můžete stáhnout na: Informační povinnosti podle DS DS-GVO

Pokud nejste spokojeni se zde popsanými opatřeními na ochranu osobních údajů nebo máte jakékoliv dotazy týkající se shromažďování, zpracování a/nebo používání Vašich osobních údajů, ozvěte se nám. Budeme se snažit co nejrychleji odpovědět na Vaše dotazy a uvést Vaše podněty do praxe.

Kontakt ohledně dotazů k ochraně dat:

úředník pro ochranu údajů společnosti AUER GmbH

Markus Achatz
Telefon +49 (0)8075913330
E-Mail

Amerang, 23. Únor 2021

Informace o shromažďování osobních údajů

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů Evropské unie (EU) 2016/679 stanoví v článku 13 povinnost osoby odpovědné za shromažďování údajů informovat subjekt údajů.

Firma, zástupce a úředník pro ochranu údajů odpovědné strany:

AUER GmbH, Am Kroit 25/27, 83123 Amerang
Jednatel: Robert Auer, Diana Auer, Philipp Auer
Úředník pro ochranu údajů: Markus Achatz
Telefon +49 (0)8075913330
E-Mail

Stanovení účelu shromažďování a zpracování údajů:

Tyto odpovídají následujícím obchodním účelům společnosti AUER GmbH v platném znění § 2:
Předmětem podnikání společnosti je vývoj, výroba a prodej plastových výrobků.
Osobní údaje jsou shromažďovány a zpracovávány výhradně pro vlastní účely. Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. b obecného nařízení o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679: "Zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro výkon předsmluvních opatření přijatých na žádost subjektu údajů."

Příjemci a kategorie příjemců, kterým mohou být údaje sděleny:
Jedná se v podstatě o orgány společnosti
 • podílející se na provádění příslušných obchodních procesů (prodej, nákup, doprava, účetnictví, marketing, telekomunikace a EDP).
Příjemci mimo společnost jsou v podstatě ti, kdo
 • se podílejí na ukládání potenciálních zákazníků na iPady pracovníků veletrhu,
 • jsou zapojeni do elektronické výměny objednávek prostřednictvím EDI,
 • se podílejí na obstarávání zboží za provizi nebo formou přímých dodávek (dodavatelé),
 • se účastní přepravy zboží (dopravci),
 • jsou zapojeni do odesílání výstupních faktur,
 • se podílejí na inkasu z bankovních účtů zákazníků,
 • se podílejí na vymáhání pohledávek,
 • se zabývají zasíláním reklamy zákazníkům,
 • jsou zapojeni do zasílání elektronických zpravodajů zákazníkům,
 • získávají údaje na základě zákonných předpisů (daňové úřady, účetní, daňoví a jiní auditoři).

Předávání údajů třetím státům nebo mezinárodním organizacím:

Webové stránky a internetový obchod AUER GmbH používají Google Analytics, webovou analytickou službu poskytovanou společností Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics používá tzv. "cookies", textové soubory, které budou uloženy ve Vašem počítači a které umožňují analýzu Vašeho používání našich webových stránek. Informace vygenerované cookies o Vašem používání těchto webových stránek jsou obvykle odesílány na server Google v USA a zde ukládány. Jestliže si však na této webové stránce aktivujete anonymitu IP, bude Vaše adresa společností Google v rámci členských států Evropské unie nebo jiných stran Dohody o Evropském hospodářském prostoru předem zkrácena. Pouze ve výjimečných případech bude úplná IP adresa odeslána na server Google v USA a zde zkrácena. Jménem provozovatele této webové stránky použije společnost Google tyto informace k vyhodnocení Vašeho používání webových stránek, za účelem sestavování přehledů o aktivitách na webových stránkách a k poskytování dalších služeb poskytovateli internetových stránek souvisejících s používáním webu a internetu. IP adresa zjištěná z Vašeho prohlížeče v rámci služby Google Analytics nebude slučována s jinými daty Google.
Ukládání souborů cookie můžete zabránit odpovídajícím nastavením prohlížeče; nicméně bychom Vás rádi upozornili na to, že v tomto případě nebudete moci plně využívat všechny funkce těchto webových stránek. Kromě toho můžete zabránit tomu, aby společnost Google shromažďovala data vygenerovaná souborem cookie, která souvisejí s Vaším používáním webových stránek (včetně vaší IP adresy) a také zpracování těchto dat společností Google tím, že si stáhnete a nainstalujete plug-in prohlížeče, který je dostupný pod následujícím odkazem. Aktuální odkaz je http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en . Vzhledem k diskusi o použití analytických nástrojů s úplnými IP adresami bychom rádi zdůraznili, že tato webová stránka používá službu Google Analytics s příponou "_anonymizeIp ()", a proto se adresy IP dále zpracovávají pouze ve zkráceném tvaru za účelem vyloučení přímého osobního odkazu.
Jiné přenosy údajů do třetích států se neuskutečňují a nejsou plánovány.

Standardní lhůty pro mazání dat:

Údaje budou vymazány, pokud jejich znalosti již nejsou nezbytné pro splnění účelu uchovávání (např. existující prodejní smlouvy), s výjimkou případu, kdy musejí být dodržovány dlouhodobé právní nebo smluvní doby uchovávání. Například podle § 257 německého obchodního zákoníku (HGB) a § 147 německého daňového zákoníku (AO) musejí být obchodní listy uchovávány po dobu 6 let a dokumenty pro roční účetní závěrku musejí být uchovávány po dobu 10 let.
V případě online objednávky je IP adresa zadavatele uložena po dobu tří měsíců od doby objednávky, aby byla zajištěna bezpečnost dat (tj. aby se zabránilo zneužití a pro účely trestního stíhání).

Práva subjektů údajů:

Máte právo na informace o uložených datech (článek 15), opravu (článek 16), výmaz (článek 17), omezení zpracování (článek 18) v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 a právo na přenositelnost údajů (článek 20).
Máte kdykoliv právo na odstoupení, pokud jde o udělený souhlas s odesíláním reklamních sdělení a/nebo elektronických zpravodajů.
Kromě toho máte také právo podat stížnost u orgánu pro dohled nad ochranou údajů ( https://www.lda.bayern.de ).

Nezbytnost osobních údajů

Poskytování Vašich osobních údajů je nutné k provádění předsmluvních nabídek a pro uzavírání kupních smluv. Právní předpisy o DPH vyžadují poskytnutí osobních údajů ve formě jmen a adres na našich fakturách.
Nejste povinni poskytovat své osobní údaje. Naše zboží můžete mimo jiné zakoupit v našem sídle formou hotovostního prodeje. Bohužel Vám však v tomto případě nemůžeme nabídnout využití našeho online obchodu a/nebo nákup zboží na fakturu.

Stav: 23. Únor 2021

konfigurovat

Nakonfigurujte si svůj požadovaný výrobek zcela podle Vašich potřeb:

Vyberte požadovanou barvu pro jednotlivý komponent (jednotlivé komponenty) výrobku.

Komponenty
Části výrobku

Zdokonalte výrobek motivem dle Vašeho výběru. Po ukončení objednávky automaticky e-mailem obdržíte veškeré informace o dalších krocích a o srážkách za opravu.

Potisky
Přidat potisk
Celkem
Nenalezeny žádné výsledky pro "".
Převzít >
Nenalezeny žádné výsledky pro "".
Převzít >
Produkt hinzufügen
Nenalezeny žádné výsledky pro "".
Soukromý klient?

Právě nakupujete jako obchodní zákazník. V obchodě pro soukromé zákazníky jsou všechny ceny včetně DPH a platí ze zákona právo na vrácení do 14 dní.

Objednávat jako soukromý zákazník