A sütik segítenek szolgáltatásaink biztosításában. Szolgáltatásaink igénybevételével elfogadja, hogy sütiket helyezünk el. További információ Elfogadás

Általános szerződési feltételek Firma AUER GmbH

1. Általános
Az AUER GmbH vállalattól való minden megrendelésre, ideértve az online és az összes többi megrendelési formát is a következő feltételek vonatkoznak. Ettől eltérő, vagy az itteni feltételeket kiegészítő feltételek kizárólag a vállalatvezetés, illetve az írásos meghatalmazással rendelkezők írásos beleegyezésével történhet; ez a feltétel vonatkozik a formai követelményektől való eltérésre is.
Mivel ajánlatunk kizárólag vállalkozásokra vonatkozik, nem biztosítunk szerződéses vagy törvényben meghatározott elállási jogot, valamint nem biztosítunk lehetőséget az átvett áruk visszaszállítására, ahogy ezt magánszemélyek esetében a távollevők között kötött szerződéseket szabályozó törvény lehetővé teszi.

2. Szállítási feltételek
Ha a felek ettől eltérően nem egyeznek meg, akkor a rendelés megerősítésben szereplő szállítási időpont nem tekintendő kötelező határidőnek. Az AUER GmbH a lehetőségei szerint a megadott szállítási időpontot megpróbálja pontosan betartani. Ha késedelembe esnénk a szállítási idővel kapcsolatban, akkor a Vásárló jogosult, hogy az árut legkésőbb hat héten belül megkapja. Ha az AUER GmbH ezen póthatáridőn belül sem szállítja le a megrendelést, akkor a Vásárló jogosult írásban - megnevezve indokait - a szerződést felmondani. Az AUER GmbH akkor jogosult a szerződést felmondani, ha azt rajta kívül álló ok, vis maior miatt nem tudja telkesíteni; ide tartoznak például a következők: háború, sztrájk, illetve ha saját beszállító nem szállítanak. A Vásárlót ilyenkor késedelem nélkül értesítjük, és a Vásárló által már teljesített (pénzügyi) szolgáltatásokat késedelem nélkül visszajuttatjuk.
Amennyiben a címzett az első kiszállítás alkalmával nem található meg a címen, a megismételt kiszállítások miatt felmerülő többletköltségeket és raktározási költségeket címzett köteles viselni.
Amennyiben a megállapodásban ingyenes kiszállítás szerepel, akkor a német Kereskedelmi Törvénykönyv 412. bekezdésétől eltérően a fogadó fél köteles az áru kirakodására. Az AUER GmbH ezért nem köteles az általa küldött áru kirakodására, sem pedig a kirakodáshoz szükséges eszközök biztosítására.
Az AUER GmbH vállalat jogosult részszállításokra, ha az ügyfél számára az megfelelő. A részszállítások végrehajtása miatt keletkezett további költségeket a AUER GmbH viseli.
Az elküldés után végrehajtott módosítások esetén (pl. a szállítási cím módosítása, többletszolgáltatások rendelése) jelenleg további nettó 15,00 EUR összeget számlázunk ki. Ha az elküldés utáni módosítás az ügyfél kérésére történik, akkor az ügyfél köteles viselni az ezáltal keletkezett többletköltségeket.

3. Felelőssége viselése
A szállítóvállalatnak való áru-átadás pillanatától kezdve, illetve amint az áru elhagyta a raktárunkat, a Vásárló viseli az esetleges károk miatti felelősséget. Ez a feltétel akkor is érvényben marad, ha az AUER GmbH fizeti a szállítás költségeit. A Vásárló saját maga köteles az esetleges szállítási károk megtérítését a szállító vállalattól követelni, az arra megadott határidőn belül. Ha a Vásárló valamilyen szállítmányt küld az AUER GmbH vállalatnak, akkor a Vásárló köteles az összes kárért felelősséget vállalni addig a pillanatig, amíg az áru meg nem érkezik az AUER GmbH vállalathoz.

4. Fizetési feltételek
Az AUER GmbH által kiállított számlák azonnal esedékessé válnak; azokból semmilyen címen sem lehet levonni. Csekkeket csak teljesítés fejében fogadunk el. Az esetlegesen felmerülő költségeket a Vásárló köteles viselni. Bármely követeléssel kapcsolatos levonást csak és kizárólag egyértelmű, és jogerős határozat írhat elő. A Vásárló csak akkor élhet a visszatartási jogával, ha ezt a jogot ugyanaz a szerződés biztosítja számára. Az AUER GmbH jogosult arra, hogy a szállítások és szolgáltatások ellenértékének követelése ügyében fellépjen. Amennyiben a megrendelő a fizetéssel késik, úgy minden követelését rögtön fizetni kell, az egyedi megállapodás figyelembe vétele nélkül.

5. Szavatosság
A leszállított termékkel kapcsolatos követelést az elvárható áru-ellenőrzés időpontjától, de legkésőbb az áru átvételét követő egy héten belül írásban kell jelezni, ideértve a hibás árukat, a hibás kiszállítást, és a mennyiségi eltéréseket is. A határidő a követelés feladásának időpontját határozza meg. A határidő letelte után semmilyen látható, egyértelmű hibával kapcsolatos követelést nem fogadunk el. Az AUER GmbH vállalat egy év termékgaranciát nyújt az újonnan gyártott termékeire, amely az átadás pillanatában kezdődik. Használt árukkal kapcsolatban az AUER GmbH nem nyújt garanciát azoknak a Vásárlóknak, akik nem maguk a végfelhasználók. Ezek a korlátozások nem vonatkoznak azokra az esetekre, ha a hibákat szándékosan eltitkoltuk. A jogos követelések esetén az AUER GmbH a hiányzó mennyiséget új szállítással pótolja; amely a saját döntése alapján lehet az eredetivel azonos vagy a termék egy módosított, javított változata. A még le nem szállított termékekkel (hiányos szállítás) kapcsolatban a kárigény a rendelés teljesítésére korlátozódik. Ha a vállalatunk nem teljesítene, akkor a Vásárló jogosult a szerződéstől elállni, és a le nem szállított áruval arányosan a szerződéses összeget csökkenteni.

6. Felelősség
A szerződéses kötelezettségek kisebb mértékű megszegése esetén az AUER GmbH az áru jellegének megfelelően kárátalányt köteles fizetni a szerződésnek megfelelően a közvetlen károkért. Ez vonatkozik a teljesítés részvételében részt vevő partnereink kisebb mértékű szerződéses kötelezettségeinek megszegéseire is. Ha a szerződéses kötelezettségeink kismértékű megsértése jelentéktelen, akkor nem tartozunk azért felelősséggel.
A korábban megnevezett felelősségkorlátozások nem érintik a Vásárló termékgaranciáját. Ezek a korlátozások nem érvényesek, ha előre látható módon károkat okoztunk a Megrendelő alkalmazottainak egészségében, vagy azok életét veszélyeztetjük.

7. Tulajdonjog fenntartása
A vásárolt áruk az AUER GmbH tulajdonában maradnak, amíg az meg nem kapta a szerződés szerinti összes követelését. A tulajdonjogot az AUER GmbH akkor is fenntartja, ha a Vásárló az áruval kapcsolatban bármely más okból tartozik az AUER GmbH vállalatnak, például: javítások vagy egyéb extra szolgáltatások miatt. A tulajdonjog visszatartási időtartam alatt a Vásárló jogosult a szerződés tárgyát képező árukat rendeltetésszerűen használni, feltételezve azt, hogy az üzleti kapcsolat során keletkezett kötelezettségeit teljesíteni fogja. A Vásárló köteles értesíteni az AUER GmbH vállalatot, ha valamilyen jogalkalmazás során a Vásárló rendelkezési jogát korlátoznák a saját vagyona fölött.

8. Adatok nyilvántartása
Az AUER GmbH jogosult az üzleti kapcsolathoz szükséges mértékben a Vásárló személyes adatait nyilvántartani, tárolni és feldolgozni.

9. Kizárási záradék
Ha az általános szerződési feltételek bármely pontja valamely ok miatt érvénytelenné válna, az nem érinti a szerződés összes többi pontját. Az érvénytelen szerződéses pont helyett egy olyan szerződéses pont lép érvényre, amely a legközelebb áll üzleti szempontból az érvénytelenné vált szerződéses ponthoz, de azt már a jog engedélyezi.

10. Egyéb feltételek
A teljesítés helye az AUER GmbH-nak a szerződés teljesítésében érintett vállalatának bejegyzett székhelye, ha a HGB (Handelsgesetzbuch - Német kereskedelmi kódex) alapján a vásárló egy jogi személy, ill. ha a vásárló a német PTK alapján cselekvőképességgel bír. AZ AUER GmbH arra is jogosult, hogy a bíróságon a szerződéses partnert feljelentse. A szerződésre a Német Szövetségi Köztársaság jogszabályai vonatkoznak.
Az Egyesült Nemzetek kereskedelmi jogszabályai a szerződésre nem érvényesek.

AUER GmbH
T.: +49 (0)8075 91333-840

konfigurálása

Konfigurálja a kívánt cikket igényeinek megfelelően:

Válassza ki a kívánt színt/színeket a cikk egyes komponenseihez.

Komponensek
Szerkezeti elemek

Díszítse a cikket egy tetszőleges motívummal. A megrendelés befejezése után automatikusan megküldünk minden információt e-mailben a további lépésekkel kapcsolatosan és megkapja a korrektúralevonatot.

Nyomatok
Nyomat hozzáadása
Teljes
Nincs találat a következőhöz: "".
Átvétel >
Nincs találat a következőhöz: "".
Átvétel >
Produkt hinzufügen
Nincs találat a következőhöz: "".
Magánszemély?

Ön jelenleg üzleti ügyfélként vásárol. A magánügyfelek webshopjában az összes ár áfával együtt értendő, és érvényes a törvény szerinti 14 napos elállási jog.

Megrendelés magánügyfélként