Ciasteczka pomagają nam przy realizacji usług. Korzystając z naszych usług, wyrażasz zgodę na korzystanie przez nas z ciasteczek. Dowiedz się więcej Akceptuj

Ochrona danych

Polityka prywatności

Dziękujemy za skorzystanie z naszego serwisu oraz za zainteresowanie naszą firmą, produktami i usługami. Przywiązujemy dużą wagę do ochrony danych osobowych użytkowników i chcemy, aby czuli się bezpiecznie podczas korzystania z naszego serwisu.

Dane użytkownika stanowią dla nas podstawę świadczenia usług, których oczekuje on od nas jako klient. W tym samym zakresie użytkownik oczekuje od nas, że będziemy chronić jego dane i wykorzystywać je wyłącznie do celów, do których zostały nam udostępnione z pełną poufnością. Dlatego przestrzegamy przepisów prawnych dotyczących ochrony danych. Ważne jest dla nas, aby użytkownik wiedział, kiedy i które z jego danych zapisujemy i w jaki sposób je wykorzystujemy. Należy pamiętać, że niniejsza polityka prywatności dotyczy wyłącznie treści zamieszczonych na naszych serwerach, a nie powiązanych serwisów stron trzecich. Tutaj można znaleźć odpowiednie wyjaśnienia dotyczące administratorów serwisów.

Transparentność procedur gromadzenia, przekazywania i wykorzystywania danych

Korzystanie z naszego serwisu jest protokołowane. Zasadniczo zapisywany jest adres IP aktualnie używany przez sprzęt użytkownika (komputer, notebook, tablet, smartfon), data, godzina, typ przeglądarki i system operacyjny, a także informacje na temat przeglądanych przez użytkownika stron, pobranych plików, ilości danych oraz informacja o tym, czy dostęp do danych lub ich pobieranie powiodło się. Z reguły nie jest możliwe ani też zamierzone przez nas powiązanie tych danych z konkretnym użytkownikiem. Dane te są gromadzone wyłącznie w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych. Dane są analizowane wyłącznie do celów statystycznych i zasadniczo w formie anonimowej. Nie tworzy się ani nie przetwarza osobistych profili użytkownika ani tym podobnych.

Ponadto dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail, są przechowywane wyłącznie po dobrowolnym ich przekazaniu nam przez użytkownika, np. w ramach rejestracji, ankiety, konkursu, zmówienia materiałów informacyjnych lub newslettera, w celu realizacji lub zawarcia umowy, w ramach aplikowania online lub innego sposobu aktywnego kontaktowania się z nami, np. za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza online. Użytkownik jest informowany w odpowiednich formularzach danych i kontaktowych o celach pobierania i gromadzenia tych danych. Dane te są przesyłane przez internet w formie zaszyfrowanej. Dane osobowe są wykorzystywane do celów reklamowych/badania rynku i tworzenia oferty naszych usług tylko za wyraźną zgodą użytkownika.

W każdej chwili użytkownik zgodę tę może wycofać.

Dane osobowe przekazywane nam za pośrednictwem serwisu lub poczty elektronicznej (np. imię i nazwisko oraz adres lub adres e-mail) są przetwarzane wyłącznie w ramach korespondencji i tylko w celu, w jakim zostały nam udostępnione. Informacje zebrane w naszym sklepie internetowym są przekazywane do odpowiedzialnej jednostki w obrębie naszej grupy przedsiębiorstw. Zapewniamy, że nie przekazujemy danych osobowych użytkownika stronom trzecim, chyba że jesteśmy do tego prawnie zobowiązani lub za zgodą użytkownika. W przypadku korzystania przez nas z zewnętrznych usług przetwarzania danych stosunki umowne są regulowane zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi rozporządzenia Unii Europejskiej (UE) nr 2016/679 o ochronie danych osobowych w zakresie przetwarzania danych na zlecenie.

Dane osobowe są usuwane, gdy wiedza na ich temat nie jest już potrzebna do realizacji celu przechowywania (np. istniejących umów kupna-sprzedaży), chyba że należy przestrzegać dłuższych ustawowych lub umownych okresów przechowywania. Adres IP użytkownika korzystającego z naszego serwisu jest zapisywany na okres trzech miesięcy celem zapewnienia bezpieczeństwa danych (tj. zapobiegania nadużyciom i przeprowadzania postępowań karnych), a następnie usuwany.

Prawo do informacji

Użytkownik może w każdej chwili wnioskować o udzielenie mu informacji o pochodzeniu, odbiorcy i przeznaczeniu danych osobowych gromadzonych na temat jego osoby. Wniosek taki należy przesłać do nas na piśmie lub pocztą elektroniczną na adresy podane poniżej. Użytkownik nieodpłatnie otrzyma informacje na temat wszystkich danych osobowych, które przechowujemy na jego temat.

Ogólne informacje prawne

Jeżeli użytkownik zechce cofnąć zgodę na przechowywanie swoich danych osobowych lub gdy dane te utracą ważność, na odpowiedni wniosek usuniemy je lub ograniczymy ich przetwarzanie lub dokonamy niezbędnego sprostowania (o ile będzie to możliwe na mocy obowiązującego prawa).

Sporadycznie odsyłamy do serwisów internetowych stron trzecich. Mimo starannej selekcji tych stron trzecich nie możemy odpowiadać za prawidłowość lub kompletność treści ani za bezpieczeństwo danych w ich serwisach. Również niniejsza polityka prywatności nie odnosi się do serwisów internetowych stron trzecich, do których odsyłają hiperłącza.

W przypadku wprowadzenia przez nas nowych produktów lub usług, zmiany procedur internetowych lub dalszego rozwoju technologii bezpieczeństwa w internecie i EPD należy zaktualizować niniejszą politykę prywatności. W związku z tym zastrzegamy sobie prawo do jej zmiany lub uzupełnienia odpowiednio do potrzeb. Aktualizacja taka zostanie opublikowana tutaj. Na bieżąco sprawdzamy i aktualizujemy informacje w naszym serwisie. Mimo dołożenia należytej staranności dane mogą ulegać zmianie. W związku z tym nie możemy odpowiadać za aktualność i kompletność informacji.

Informacje o bezpieczeństwie danych

AUER Packaging GmbH stosuje środki techniczne i organizacyjne, aby chronić dane użytkownika przed manipulacją, utratą, zniszczeniem lub dostępem osób nieupoważnionych. Obejmuje to wewnętrzną kontrolę naszych procedur gromadzenia, przechowywania i przetwarzania danych oraz związanych z tym środków bezpieczeństwa, w tym odpowiedniego szyfrowania komunikacji i fizycznych zabezpieczeń w celu ochrony przed nieautoryzowanym dostępem do systemów, w których przechowywane są dane osobowe.

Nasze środki bezpieczeństwa są stale aktualizowane zgodnie z postępem technologicznym. Zaznaczamy, że transmisja danych w internecie (np. komunikacja za pośrednictwem poczty elektronicznej) może nie być całkowicie bezpieczna, w związku z czym nie jest możliwe zapewnienie pełnej ochrony danych przed dostępem stron trzecich.

Google Analytics

Niniejsza strona korzysta z Google Analytics, internetowej usługi analizy firmy Google Inc, 1600 Amfiteatr Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics używa tzw. „cookies” (ciasteczek), czyli plików tekstowych zapisywanych na komputerze użytkownika, które umożliwiają analizowanie korzystania z serwisu. Usługa Google Analytics jest używana z rozszerzeniem „_anonimizeIp()” i dlatego adresy IP są przetwarzane wyłącznie anonimowo, aby wykluczyć bezpośrednią identyfikację użytkownika. Informacje generowane przez ciasteczka na temat korzystania z niniejszego serwisu są zazwyczaj przekazywane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Dane Google Analytics są wykorzystywane przez AUER Packaging GmbH do statystycznej oceny korzystania z serwisu w odniesieniu do odwiedzanych stron, wybranych produktów sklepu internetowego oraz częstotliwości zalogowań, zmiany stron i wylogowań. W ten sposób funkcjonalność serwisu jest stale udoskonalana w interesie użytkowników.

Użytkownik może zablokować ciasteczka, dokonując odpowiednich ustawień w przeglądarce. Zwracamy jednak przy tym uwagę na fakt, że może to ograniczyć funkcjonalność serwisu. Użytkownik może również uniemożliwić Google gromadzenie danych generowanych przez ciasteczka i związanych z korzystaniem z serwisu oraz przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod poniższym linkiem. Aktualny link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Ciasteczka

Na różnych stronach serwisu używamy ciasteczek w celu zwiększenia atrakcyjności serwisu i dostępności określonych funkcji. Ciasteczka są małymi plikami tekstowymi zapisywanymi na komputerze użytkownika. Większość używanych przez nas ciasteczek jest usuwana z dysku twardego użytkownika po zakończeniu sesji przeglądarki (tzw. ciasteczka sesyjne). Inne ciasteczka pozostają na komputerze użytkownika i umożliwiają nam rozpoznanie jego komputera przy następnej sesji (tzw. ciasteczka trwałe). Informacje generowane przez ciasteczka o korzystaniu z niniejszego serwisu są przechowywane.

Nasze firmy partnerskie nie mogą gromadzić, przetwarzać ani wykorzystywać danych osobowych poprzez nasz serwis przy użyciu ciasteczek. Użytkownik może ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby był informowany o ustawieniach ciasteczek i indywidualnie decydował o ich włączeniu lub wyłączeniu w poszczególnych przypadkach lub ogólnie. Blokada ciasteczek może ograniczać funkcjonalność naszego serwisu.

Prosimy również zwrócić uwagę na szczegółowe informacje na temat gromadzenia, przechowywania i przetwarzania danych dostarczonych przez nasze zainteresowane strony i klientów zgodnie z wymogami RODO UE dostępnymi w materiałach do pobrania: Obowiązki w zakresie informowania zgodnie z RODO UE

Jeżeli opisane tu środki ochrony danych osobowych nie spełniają Państwa oczekiwań lub w razie jakichkolwiek pytań dotyczących gromadzenia, przetwarzania i/lub wykorzystywania danych osobowych, jesteśmy do dyspozycji i zapraszamy do kontaktu. Postaramy się odpowiedzieć na wszelkie pytania jak najszybciej i dostosować się do sugestii.

Kontakt w sprawie ochrony danych:

Inspektor ochrony danych firmy AUER Packaging GmbH

Markus Achatz
Telefon +49 (0)8075913330
E-Mail

Amerang, 23 luty 2021 r.

Informacje na temat gromadzenia danych osobowych

Artykuł 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (UE) 2016/679 nakłada na administratora obowiązek udzielania informacji podczas gromadzenia danych osobowych od osoby, której dane dotyczą.

Firma, przedstawiciel i inspektor ochrony danych właściwego podmiotu:

AUER Packaging GmbH, Am Kroit 25/27, 83123 Amerang
dyrektor zarządzający: Robert Auer, Diana Auer, Philipp Auer
inspektor ochrony danych: Markus Achatz
Telefon +49 (0)8075913330
E-Mail

cel gromadzenia i przetwarzania danych:

Odpowiadają one następującym celom działalności AUER Packaging GmbH zgodnie z obowiązującym statutem § 2:
Przedmiotem działalności spółki jest projektowanie, produkcja i sprzedaż wyrobów z tworzyw sztucznych.
Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie do celów własnych. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (UE) 2016/679: „Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy”.

Odbiorcy i kategorie odbiorców, którym dane mogą być przekazywane:
W przedsiębiorstwie są to zasadniczo podmioty, które
 • są zaangażowane w realizację odpowiednich procesów biznesowych (sprzedaż, zakupy, wysyłka, księgowość, marketing, telekomunikacja i EPD).
Odbiorcami poza przedsiębiorstwem są przede wszystkim takie podmioty, które
 • są zaangażowane w gromadzenie danych nowych klientów zapisanych na iPadach pracowników targowych,
 • są zaangażowane w elektroniczną realizację zamówień za pośrednictwem EDI,
 • są zaangażowane w nabywanie towarów w komisach i dostawy bezpośrednie (dostawcy),
 • są zaangażowane w wysyłkę towarów (spedytorzy),
 • są zaangażowane w wysyłkę faktur wychodzących,
 • są zaangażowane w transakcje poleceń zapłaty klientów,
 • są zaangażowane w ściąganie należności,
 • są zaangażowane w wysyłkę reklam do klientów,
 • są zaangażowane w wysyłkę newsletterów elektronicznych do klientów,
 • otrzymują dane na podstawie przepisów prawa (organy podatkowe, biegli rewidenci, audytorzy podatkowi i inni).

Przekazywanie danych państwom trzecim lub organizacjom międzynarodowym:

Serwis internetowy i sklep internetowy AUER Packaging GmbH korzystają z Google Analytics, internetowego narzędzia do analizy firmy Google Inc, 1600 Amfiteatr Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics używa tzw. „cookies” (ciasteczek), czyli plików tekstowych zapisywanych na komputerze użytkownika, które umożliwiają analizowanie korzystania z serwisu. Informacje generowane przez ciasteczka na temat korzystania z niniejszego serwisu są zazwyczaj przekazywane na serwer Google w USA i tam przechowywane. W przypadku aktywacji anonimizacji adresu IP w tym serwisie Google skraca uprzednio adres IP użytkownika w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przesyłany do serwera Google w USA i tam skracany. Na zlecenie operatora tego serwisu Google wykorzystuje te informacje do oceny korzystania z serwisu przez użytkownika, do sporządzania raportów dotyczących ruchu na stronach internetowych oraz do świadczenia operatorowi innych usług związanych z korzystaniem z serwisu i internetu. Adres IP przesyłany przez przeglądarkę użytkownika w ramach usługi Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google.
Użytkownik może zablokować ciasteczka, dokonując odpowiednich ustawień w przeglądarce; zwracamy jednak przy tym uwagę na fakt, że może to ograniczyć funkcjonalność serwisu. Użytkownik może również uniemożliwić Google gromadzenie danych generowanych przez ciasteczka i związanych z korzystaniem z serwisu (w tym adresu IP) oraz przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod poniższym linkiem. Aktualny link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. W związku z dyskusją na temat wykorzystania narzędzi analitycznych z kompletnymi adresami IP podkreślamy, że serwis ten korzysta z usługi Google Analytics z rozszerzeniem „_anonymizeIp()” i dlatego adresy IP są przetwarzane tylko w formie skróconej, aby wykluczyć możliwość bezpośredniej identyfikacji użytkownika.
Żadne inne przekazywanie danych do państw trzecich nie ma miejsca ani nie jest planowane.

Standardowe okresy usuwania danych:

Dane są usuwane, gdy wiedza na ich temat nie jest już potrzebna do realizacji celu przechowywania (np. istniejących umorów kupna-sprzedaży), chyba że należy przestrzegać dłuższych ustawowych lub umownych okresów przechowywania. Zgodnie z § 257 niemieckiego kodeksu handlowego (HGB) i § 147 niemieckiego kodeksu podatkowego (AO) pisma służbowe należy przechowywać przez 6 lat, a dokumenty dotyczące rocznego sprawozdania finansowego przez 10 lat.
W przypadku zamówienia online adres IP zamawiającego jest zapisywany w momencie składania zamówienia na okres trzech miesięcy celem zapewnienia bezpieczeństwa danych (tj. zapobiegania nadużyciom i przeprowadzania postępowań karnych).

Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (UE) 2016/679 osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do danych przechowywanych na jej temat (art. 15), do sprostowania danych (art. 16), ich usunięcia (art. 17), do ograniczenia przetwarzania (art. 18) i do przenoszenia danych (art. 20).
Osobie tej przysługuje prawo do wycofania w każdej chwili udzielonej wcześniej zgody na wysyłkę reklam i/lub newsletterów elektronicznych.
Ponadto ma prawo wnosić skargi do organu nadzorczego (https://www.lda.bayern.de).

Konieczność przechowywania danych osobowych

Udostępnienie danych osobowych jest niezbędne do przetwarzania ofert przed zawarciem umowy oraz do zawierania umów kupna-sprzedaży. Przepisy dotyczące podatku od wartości dodanej wymagają podawania na naszych fakturach danych osobowych, takich jak imię i nazwisko oraz adres.
Użytkownik nie jest zobowiązany do podawania swoich danych osobowych. Nasze towary można również nabyć w bezpośrednich transakcjach sprzedaży w naszej siedzibie. Niestety nie możemy wówczas zaoferować korzystania z naszego sklepu internetowego i/lub zakupu towarów na rachunek.

Stan na: 23 luty 2021 r.

Skonfiguruj

Skonfiguruj wybrany artykuł według swoich potrzeb:

Wybierz preferowany kolor dla poszczególnych komponentów artykułu.

Komponenty
Komponenty

Uszlachetnij artykuł z wybranym przez siebie motywem. Po zakończeniu składania zamówienia otrzymasz automatycznie pocztą elektroniczną wszystkie informacje na temat kolejnych kroków oraz odbitkę korektorską.

Nadruki
Dodaj nadruk
Łącznie
Nie znaleziono wyników dot. "".
Przejmij >
Nie znaleziono wyników dot. "".
Przejmij >
Produkt hinzufügen
Nie znaleziono wyników dot. "".
Klient indywidualny?

W chwili obecnej dokonujesz zakupów jako klient biznesowy. W sklepie dla klientów indywidualnych każda podana cena zawiera podatek VAT, a ponadto obowiązuje 14-dniowy termin zwrotu towaru.

Zamów jako klient indywidualny