Çerezler, hizmetlerimizi hazırlarken bize yardımcı olurlar. Hizmetlerimiz kullanmak suretiyle çerez kullanmamızı onaylamış olursunuz. Daha fazla bilgi Onay

AUER Packaging GmbH firmasının Genel Hüküm ve Koşulları

1. Genel
AUER Packaging GmbH firmasının Internet üzerinden çevrimiçi siparişler veya başka siparişler ile ilgili teslimatları ve hizmetleri bu genel hüküm ve koşullara tabidir. Bundan farklı ve/veya tamamlayıcı anlaşmalar, şirket yönetimi veya yazılı olarak yetkilendirilmiş bir şahıs tarafından yazılı olarak onaylanmalıdır; bu, yazılı biçim gerekliliğinin kaldırılması için de geçerlidir.
Teklifimiz sadece işletmeciler için geçerli olduğundan, sözleşme ile veya yasal olarak bir rücu hakkı tanınmaz. Ayrıca, uzaktan satış kanunu uyarınca özel müşterilerin sahip olduğu, teslim alınan ürünleri iade etme hakkı da tanınmaz.

2. Teslimat koşulları
Özel olarak kararlaştırılmadığı sürece, sipariş onaylarında belirtilen teslimat tarihleri bağlayıcı değildir. AUER Packaging GmbH, belirtilen teslimat tarihlerine mümkün olduğunca uyar. Teslimat tarihi aşılırsa, müşteri en az altı haftalık bir ek süre belirtme hakkına sahiptir. AUER Packaging GmbH, ek süre içerisinde teslimatı yapmazsa, müşteri yazılı bir açıklama ile sözleşmeden geri çekilebilir. AUER Packaging GmbH, kendi sorumluluğunda olmayan nedenlerden dolayı taahhüt ettiği hizmeti yerine getiremezse, özellikle savaş, grev gibi mücbir sebepler durumunda veya kendi sorumluluğunda olmadan kendisine teslim yapılmadığında sözleşmeden geri çekilebilir. Müşteriye teslimatın yerine getirilemeyeceği hemen bildirilir ve yapılan ödemeler hemen iade edilir.
Alıcı ilk teslimatta yerinde yoksa ikinci ve bundan sonraki teslimatlardan kaynaklanan ilave masrafları veya depolama masraflarını her durumda kendisi karşılamak zorundadır.
Alman Ticaret Kanunu § 412 I’den farklı olarak, ücretsiz teslimatlarda malların boşaltılmasından alıcı yükümlüdür. AUER Packaging GmbH gönderdiği malları boşaltmakla ne de boşaltma için gerekli yardımcı araçları sunmakla yükümlü değildir.
Müşteriler için makul olması halinde, AUER Packaging GmbH kısmi teslimat yapma hakkına sahiptir. Kısmi teslimatların gerçekleştirilmesinden kaynaklanan ek masraflar, AUER Packaging GmbH tarafından karşılanacaktır.
Sevkiyat sonrası değişiklikler (ör. teslimat adresi değişikliği, ek hizmetlerin sipariş edilmesi) için nakliye firması şu anda 15,00 € net tutar fatura etmektedir. Sevkiyat sonrası değişikliğin müşteri talebi üzerine olması durumunda müşteri bu ek masrafları karşılamakla yükümlüdür.

3. Risk devri
Ürünler nakliye şirketine teslim edildiği ve depodan çıktığı andan itibaren risk müşteriye aittir. Bu, AUER Packaging GmbH nakliye ücretlerini devraldığında da geçerlidir. Müşteri, nakliye hasarları ile ilgili şikayetlerini doğrudan nakliye şirketine, bunun için öngörülen süre içerisinde bildirmelidir. Müşteri, AUER Packaging GmbH'ya gönderide bulunduğunda, ürünler AUER Packaging GmbH'ya ulaşıncaya dek, tüm riskler ve özellikle nakliye riski müşteriye aittir.

4. Ödeme koşulları
AUER Packaging GmbH'nın faturaları hemen ve herhangi bir kesinti olmadan ödenmelidir. Çekler sadece koşullu olarak kabul edilir. Olası masraflar müşteriye aittir. Telafi sadece tartışmasız veya yasal olarak bağlayıcı olarak belirlenmiş alacaklar ile mümkündür. Müşteri elde tutma hakkından sadece aynı sözleşmeye tabi ise yararlanabilir. AUER Packaging GmbH, teslimat ve hizmet sonucu alacaklarından finansman nedenlerinden dolayı geri çekilebilir. Siparişi veren ödemesini geciktirirse, diğer tüm alacaklar hemen ödenmelidir ve bunun için özel bir ertelemeye gerek yoktur.

5. Garanti
Teslimat kapsamı, ürün kusurları, yanlış teslimatlar ve miktar farkları ile ilgili şikayetler, geçerli muayeneler ile tespit edilebilmeleri halinde, anında, ancak en geç ürünler teslim alındıktan sonra bir hafta içerisinde yazılı olarak bildirilmelidir. Geçerlilik süresini yerine getirmek için zamanında gönderim yeterlidir. Süre sona erdikten sonra, belirgin kusurlar için garanti sunulmaz. AUER Packaging GmbH'nın sunduğu garanti süresi yeni ürünlerde teslimattan sonra bir yıldır; ikinci el ürünlerde AUER Packaging GmbH, tüketici olmayan müşterilere garanti sunmaz. Bu kısıtlamalar, kusur kötü niyetli bir şekilde kasıtlı olarak saklandığında geçerli değildir. Haklı şikayetlerde AUER Packaging GmbH eksik olan miktarları sonradan teslim eder ve kendi takdirine bağlı olarak ürünleri düzeltir veya yeni olarak teslim eder. Cihazlardaki kusurlar için garanti, düzeltme işlemleriyle kısıtlıdır. Garanti hizmeti yerine getirilmezse, müşteri sözleşmeden geri çekilebilir veya indirim talep edebilir.

6. Sorumluluk
Hafif ihmalci yükümlülük ihlallerinde AUER Packaging GmbH'nın sorumluluğu, ürünün türüne bağlı olarak tahmin edilebilir ve sözleşme için tipik ortalama hasarlar ile sınırlıdır. Bu, çalışanlarımızın hafif ihmalci yükümlülük ihlalleri için de geçerlidir. Önemli olmayan sözleşme yükümlülüklerinde hafif ihmalci yükümlülük ihlallerinde sorumluluk üstlenmeyiz.
Yukarıda belirtilen sorumluluk sınırlamaları, müşterinin ürün sorumluluğu sonucu doğan talepleri için geçerli değildir. Bu sınırlamalar, işverenin hayat, beden veya sağlığında sorumluluğu bize ait olan zararlar için geçerli değildir.

7. Mülkiyeti muhafaza
Satın alınan ürünler, AUER Packaging GmbH'nın sözleşme uyarınca alacakları tamamen ödenene dek AUER Packaging GmbH'nın mülkiyetinde kalır. Mülkiyeti muhafaza hakkı, AUER Packaging GmbH'nın alıcıdan satın aldığı ürünlerle ilgili olarak sonradan aldığı (örneğin onarımlar veya diğer hizmetler sonucu) tüm alacaklar için de geçerlidir. Mülkiyeti muhafaza hakkı süresi esnasında alıcı, mülkiyeti muhafaza hakkı yükümlülüklerini ve iş ilişkisi yükümlülüklerini zamanında yerine getirdiği sürece satın aldığı ürünleri sözleşme uyarınca kullanma hakkına sahiptir. Müşteri, kararlaştırılan mülkiyeti muhafaza hakkı ile ilgili olarak hak takibi çerçevesinde gerekli olan tüm bilgileri vermekle yükümlüdür.

8. Veri işleme
AUER Packaging GmbH, iş ilişkisi çerçevesinde müşterinin gerekli olan kişisel bilgilerini alabilir, kaydedebilir ve işleyebilir.

9. Bölünebilirlik maddesi
Bu genel hüküm ve koşulların bir maddesinin etkisiz hale gelmesi, diğer maddelerin geçerliliğini etkilemez. Etkisiz hale gelen maddenin yerine ekonomik etkisi bakımından etkisiz hale gelen maddeye mümkün olduğu kadar benzeyen yeni bir madde gelir.

10. Diğer
Tüm sözleşmelerin yürütme bölgesi ve yetkili mahkemeleri, işverenin HGB uyarınca perakendeci, kamu hukuku uyarınca tüzel bir kişi veya özel bir kişi ise, AUER Packaging GmbH firmasının merkezidir. Ancak AUER Packaging GmbH, sözleşme ortağının yetkili mahkemesinde dava açma hakkına sahiptir. Federal Almanya yasaları geçerlidir.

AUER Packaging GmbH
T.: +49 (0)8075 91333-840
F.: +49 (0)8075 91333-841

Yapılandır

İstediğiniz ürünü ihtiyaçlarınıza uygun olarak yapılandırın:

Ürünün münferit bileşenlerinin renklerini belirleyin.

Bileşenler
Yapı taşları

Ürünü seçtiğiniz motif ile zenginleştirin. Sipariş tamamlandıktan sonra bundan sonraki işlem adımlarını ve düzeltme çıktısını içeren bir e-posta alacaksınız.

Baskılar
Baskı ekle
Toplam
"" ile ilgili sonuç bulunamadı.
Kabul et >
"" ile ilgili sonuç bulunamadı.
Kabul et >
Produkt hinzufügen
"" ile ilgili sonuç bulunamadı.
Özel müşteri?

Şu anda kurumsal müşteri olarak alışveriş yapıyorsunuz. Bireysel müşteri mağazasında tüm fiyatlarda KDV dahildir ve 14 günlük yasal iade hakkı geçerlidir.

Bireysel müşteri olarak sipariş ver