Evästeet auttavat meitä tarjoamaan palvelujamme. Palvelujamme käyttämällä hyväksyt evästeet. Lisätietoa Hyväksy

Yleiset kauppaehdot AUER Packaging GmbH

1. Yleistä
Näitä kauppaehtoja sovelletaan kaikkiin AUER Packaging GmbH:n toimituksiin ja palveluihin, jotka perustuvat Internetin välityksellä tehtyihin online-tilauksiin tai muihin tilauksiin. Poikkeavat ja/tai täydentävät sopimukset vaativat yrityksen johdon tai kirjallisen valtuutuksen saaneen henkilön nimenomaista suostumusta, ja ne on tehtävä kirjallisesti. Tämä koskee myös kirjallisesta muodosta luopumista.
Koska valikoimamme on suunnattu ainoastaan yrittäjille, emme nimenomaisesti myönnä sopimukseen pohjautuvaa tai lakimääräistä peruutusoikeutta. Emme myöskään myönnä mahdollisuutta palauttaa jo vastaanotettuja tavaroita, jollainen yksityisasiakkailla etämyyntiä koskevan lain mukaisesti olisi.

2. Toimitusehdot
Mikäli muuta ei ole sovittu, tilausvahvistuksessa ilmoitetut toimitusajat eivät ole sitovia. AUER Packaging GmbH noudattaa ilmoitettuja toimitusaikoja aina, kun se on mahdollista. Jos toimitusajankohtaa ei voida noudattaa, asiakkaalla on oikeus asettaa vähintään kuuden viikon lisäaika. Jos AUER Packaging GmbH ei toimita tämän lisäajan kuluessa, asiakas voi purkaa sopimuksen ilmoittamalla siitä kirjallisesti. AUER Packaging GmbH voi purkaa sopimuksen, jos se ei voi noudattaa sopimusta siitä riippumattomista syistä, erityisesti ylivoimaisen esteen, kuten esimerkiksi sodan tai lakon vuoksi, tai koska toimittajat eivät ole toimittaneet sille tavaraa siitä riippumattomista syistä. Asiakkaalle ilmoitetaan välittömästi tavaroiden saapumatta jäämisestä, ja asiakkaan jo suorittamat maksut palautetaan välittömästi.
Jos vastaanottajaa ei tavoiteta ensimmäisen toimitusyrityksen yhteydessä, hänen on joka tapauksessa korvattava tästä koituvat lisäkustannukset toisesta tai useammista toimitusyrityksistä tai varastoinnista koituvat kustannukset.
Jos on sovittu maksuttomasta toimituksesta, vastaanottaja on velvollinen purkamaan tavaran Saksan kauppalain (HGB) 412 §:n momentista I poiketen. AUER Packaging GmbH ei siten ole velvollinen purkamaan lähettämäänsä tavaraa tai tarjoamaan purkamiseen tarvittavia apuvälineitä.
AUER Packaging GmbH varaa oikeuden osatoimituksiin, jos ne ovat kohtuullisia asiakkaan kannalta. AUER Packaging GmbH vastaa osatoimituksista aiheutuvista lisäkustannuksista.
Jos muutoksia tehdään lähettämisen jälkeen (esim. toimitusosoitteen muutos, lisäpalvelupyyntö), kuljetusyhtiö veloittaa meiltä lisämaksun, jonka suuruus on tällä hetkellä 15 euroa (netto). Jos tällaisia muutoksia tehdään lähettämisen jälkeen asiakkaan pyynnöstä, niistä aiheutuvat lisämaksut veloitetaan asiakkaalta.

3. Vaaranvastuun siirtyminen
Vaaranvastuu siirtyy asiakkaalle, kun tavara on siirretty kuljetusyrityksen haltuun ja se on lähtenyt varastosta. Tämä pätee myös, kun AUER Packaging GmbH on vastannut kuljetuskustannuksista. Asiakkaan on esitettävä kuljetusvaurioita koskevat vaatimukset kuljetusyritykselle määräajan kuluessa. Asiakas kantaa kaiken vastuun lähetyksistään AUER Packaging GmbH:lle, erityisesti kuljetusriskin, tavaran AUER Packaging GmbH:hen saapumiseen asti.

4. Maksuehdot
AUER Packaging GmbH:n laskut erääntyvät maksettaviksi heti ja ilman alennuksia. Sekit hyväksytään vasta tilityksen perusteella. Mahdolliset kulut maksaa asiakas. Kuittaaminen on sallittua ainoastaan riidattomien tai laillisesti oikeusvoimaiseksi todettujen vaatimusten yhteydessä. Asiakas voi vedota pidätysoikeuteen ainoastaan, mikäli se perustuu samaan sopimussuhteeseen. AUER Packaging GmbH:lla on oikeus siirtää toimituksista ja palveluista johtuvat vaatimuksensa rahoitustarkoituksessa. Jos tilaajan maksu on myöhässä, kaikki muut maksuvaatimukset erääntyvät välittömästi, vaikka ne eivät olisi myöhässä.

5. Takuu
Reklamaatiot, jotka koskevat toimituksen laajuutta, virheitä, vääriä toimituksia ja määrien poikkeamia, siltä osin kuin puutteet voidaan havaita kohtuullisten tutkimusten avulla, on tehtävä kirjallisesti välittömästi, viimeistään kuitenkin viikon kuluessa tavaran saapumisesta. Määräajan noudattamiseen riittää lähettäminen ajoissa. Ilmeisten virheiden takuu päättyy, kun määräaika on kulunut loppuun. AUER Packaging GmbH myöntää uusille tavaroille vuoden takuun toimituspäivästä, käytetyille tavaroille AUER Packaging GmbH ei myönnä takuuta asiakkaille, jotka eivät ole kuluttajia. Näitä rajoituksia ei sovelleta, jos virhettä on peitelty petollisesti. Kun reklamaatio on oikeutettu, AUER Packaging GmbH toimittaa puuttuvat määrät ja korjaa tavaran tai toimittaa tilalle uuden. Laitteiden virheiden takuu rajoittuu korjaamiseen. Jos korjaaminen epäonnistuu, ostajalla on oikeus purkaa sopimus tai saada alennusta toimitetuista tavaroista.

6. Vastuu
Jos AUER Packaging GmbH lyö velvollisuutensa laimin lievän varomattomasti, sen vastuu rajoittuu tavaralajilla ennakoitavissa olevaan, sopimukselle tyypilliseen, suoranaiseen keskimääräiseen vahinkoon. Tämä koskee myös puolestamme toimivien avustajien lieviä velvollisuutensa laiminlyöntejä. Emme vastaa epäolennaisten velvollisuuksien lievän varomattomista laiminlyönneistä.
Edellä luetellut vastuun rajoitukset eivät koske asiakkaan tuotevastuusta johtuvia vaatimuksia. Nämä rajoitukset eivät koske syyksemme luettavia tilaajan henkeä, ruumiista tai terveyttä koskevia vahinkoja.

7. Omistusoikeuden pidätys
Kaupan kohde säilyy AUER Packaging GmbH:n omaisuutena sopimuksesta johtuvien saatavien maksamiseen asti. Omistusoikeuden pidätystä sovelletaan myös kaikkiin sellaisiin saataviin, joita AUER Packaging GmbH vaatii ostajalta kaupan kohteen yhteydessä jälkikäteen, esimerkiksi korjausten ja muiden tarjottujen palvelujen vuoksi. Omistusoikeuden pidätysajan kuluessa ostaja on oikeutettu omistamaan kaupan kohteen ja käyttämään sitä sopimuksen mukaisesti niin kauan kuin hän noudattaa määräajassa omistusoikeuden pidätykseen ja liikesuhteeseen liittyviä velvollisuuksiaan. Asiakas on velvollinen ilmoittamaan AUER Packaging GmbH:lle kaikki omistusoikeuden pidätystä koskevien oikeuksien voimaansaattamisen yhteydessä tarvittavat tiedot.

8. Tietojenkäsittely
AUER Packaging GmbH on oikeutettu hankkimaan ja tallentamaan liikesuhteen yhteydessä tarvittavat asiakkaan henkilökohtaiset tiedot ja käsittelemään niitä.

9. Irrottamista koskeva lauseke
Näiden yleisten sopimusehtojen yksittäisten kohtien sitomattomuus ei vaikuta muiden määräysten sitovuuteen. Sitomattoman määräyksen tilalle tulee toinen määräys, jonka taloudellinen vaikutus on mahdollisimman lähellä sitomattoman määräyksen vaikutusta.

10. Muuta
Kaikkien sopimusten suorituspaikka ja oikeuspaikka on AUER Packaging GmbH:n sijaintipaikka, jos asiakas on Saksan kauppalain mukainen liikemies, julkisen oikeuden mukainen juridinen henkilö tai julkisoikeudellista erillisomaisuutta. AUER Packaging GmbH on kuitenkin oikeutettu valittamaan sopimuskumppanin oikeuspaikassa. Tähän sopimukseen sovelletaan Saksan liittotasavallan oikeutta.
YK:n kauppaoikeutta ei sovelleta.

AUER Packaging GmbH
T.: +49 (0)8075 91333-840
F.: +49 (0)8075 91333-841

konfiguroi

Voit konfiguroida haluamasi tuotteen itse:

Valitse tuotteen yksittäisten komponenttien väri.

Komponentit
Rakenneosat

Luo tuotteelle viimeinen silaus lisäämällä siihen haluamasi kuva. Kun olet lähettänyt tilauksesi, saat automaattisesti sähköpostiviestin, jossa kerrotaan, mitä seuraa, sekä korjausvedoksen liitteenä.

Painatukset
Lisää painatus
Yhteensä
Hakusi "" ei tuonut yhtään vastausta.
Käytä >
Hakusi "" ei tuonut yhtään vastausta.
Käytä >
Produkt hinzufügen
Hakusi "" ei tuonut yhtään vastausta.
Yksityisasiakas?

Olet tekemässä tilauksia yritysasiakkaana. Kaikki yksityisasiakkaille kaupassa näytettävät hinnat sisältävät ALV:n. Kaikkiin ostoksiin sisältyy käytäntömme mukainen 14 päivän palautusoikeus.

Tilaa yksityisasiakkaana