Databeskyttelse

Personvernerklæring

Vi gleder oss over ditt besøk på vår nettside og din interesse for vårt firma, produkter og tjenester. Vi legger stor vekt på vern av dine persondata og at du skal føle deg trygg når du besøker nettstedet vårt.

Dine data danner grunnlaget vårt for å kunne yte den service du som kunde forventer av oss. På samme måte forventer du at vi beskytter dine informasjoner og bare bruker disse til de formål som ble gitt til oss med full tillit. Derfor overholder vi selvfølgelig lovbestemmelsene om datavern. For oss er det viktig at du vet når vi lagrer respektive data, og hvordan disse benyttes. Vær oppmerksom på at disse personvernreglene kun gjelder for innholdet på våre servere og ikke er tilkoblet tredjeparts nettsteder. Her finnes det respektive forklaringer fra nettstedets operatører.

Transparens innen datainnsamling, videreformidling og bruk

Ditt besøk på våre nettsider protokolleres. Hovedsakelig registreres IP-adresse, dato, klokkeslett, type nettleser og operativsystem, samt sidene du ser på eller navnene på hentede filer, samt hentet datamengde og data fra din maskinvare (PC, notebook, nettbrett, smarttelefon) og melding om tilgangen eller hentingen var vellykket. En personlig tilknytning er vanligvis ikke mulig fra vår side og heller ikke ønsket. Disse opplysningene samles kun for datasikkerhetsformål. Dataevaluering utføres kun for statistiske formål og generelt i anonymisert form. Det opprettes eller bearbeides ingen personrelaterte søkeprofiler eller lignende.

I tillegg blir dine personlige opplysninger som navn, adresse, telefonnummer eller e-postadresse lagret, hvis du overlater disse til oss frivillig, f.eks. i forbindelse med registrering, undersøkelser, konkurranser, bestilling av informasjonsmateriale eller nyhetsbrev, i forbindelse med kontraktforhold før inngåelse av kontrakt og også for gjennomføring av kontrakt, online-søknad eller annen kontakt med oss, for eksempel via e-post eller elektronisk skjema. I de respektive utfyllings- og kontaktformularer med formål av datainnsamling får du informasjon om formålet med lagringen. Slike data overføres kryptert via internett. Disse personopplysningene benyttes spesielt for reklame/markedsundersøkelser og for utforming av våre tjenester, kun hvis du uttrykkelig samtykket om dette.

Du har til enhver tid rett til å trekke tilbake samtykket som ble gitt.

Personrelaterte opplysninger som du oppgir til oss via et nettsted eller via e-post (f.eks. navn og adresse eller e-postadresse), brukes kun i korrespondanse med deg og for de lagringsformål du gav oss. Oppgitt data som innsamles i vår nettbutikk, sendes videre til respektiv enhet i vår konserngruppe. Vi forsikrer at vi utover det ikke gir dine personrelaterte opplysninger videre til tredjeparter, med mindre vi er juridisk forpliktet til det eller du ga oss ditt samtykke på forhånd. Såfremt vi gjør bruk av tjenesteleverandører for utføring og behandling av bearbeidingsprosesser, er kontraktsforholdene regulert av gjeldende lovbestemmelser i EUs generelle persondataforordning (EU) 2016/679 om ordrebehandling.

Personrelaterte data slettes deretter, hvis disse ikke lenger påkreves for å oppfylle lagringsformålet (f.eks. eksisterende salgskontrakter), med mindre langvarige lovbestemte eller kontraktmessige oppbevaringsfrister skal overholdes. Når du besøker nettstedet vårt, lagres din IP-adresse i et tidsrom på tre måneder for å garantere datasikkerhet (dvs. for å forhindre misbruk og for straffeforfølgelse) og slettes så deretter.

Informasjonsrett

Du har til enhver tid rett til å motta informasjon om personopplysningene som er lagret om din person, samt om opphavet og mottakeren av dine data og formålet med databehandlingen. Vennligst send skriftlig forespørsel eller e-post til våre adresser nedenfor. Du får da gratis informasjon om alle dine personrelaterte opplysninger som lagres hos oss.

Generell juridisk informasjon

Hvis du ikke lenger samtykker i lagring av dine personopplysninger eller disse ikke lenger stemmer, kan vi med respektiv instruksjon foreta sletting eller begrense en videre bearbeiding av dine data eller foreta påkrevet retting (i den utstrekning dette er mulig i henhold til gjeldende lov).

Vi henviser av og til til tredjeparts nettsteder. Selv om disse tredjeparter utvelges med omhu, kan vi ikke garantere og overta ansvar for korrekt og fullstendig innhold og for datasikkerheten til tredjeparts nettsteder. Disse personvernreglene gjelder heller ikke for tredjeparts tilknyttede nettsteder.

I den utstrekning vi introduserer nye produkter eller tjenester, endrer internettprosedyrer, eller hvis internett- og datasikkerhetsteknologien utvikler seg videre, skal "personvernreglene" oppdateres. Vi forbeholder oss derfor retten til å endre eller supplere erklæringen etter behov. Endringer vil bli publisert her. Vi kontrollerer og oppdaterer kontinuerlig informasjonen på vår nettside. Til tross for all omhyggelighet, kan data ha endret seg i mellomtiden. Vi kan derfor ikke overta ansvar eller garanti for aktualitet og fullstendighet av informasjonen.

Informasjon om datasikkerhet

AUER GmbH bruker tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte dine data mot manipulering, tap, ødeleggelse og tilgang av uautoriserte personer. Dette omfatter intern kontroll av våre prosedyrer for innsamling, lagring og behandling av data og tilhørende sikkerhetstiltak, samt egnet kryptering av kommunikasjon og fysiske sikkerhetstiltak for vern mot uautorisert tilgang til systemene som lagrer personlig informasjon.

Våre sikkerhetstiltak oppdateres kontinuerlig i samsvar med den teknologiske utviklingen. Vi gjør oppmerksom på at dataoverføring på internett (f.eks. i kommunikasjon via e-post) kan oppvise sikkerhetsmangler. En fullstendig sikring av data mot uautorisert tilgang fra tredjeparter er ikke mulig.

Google Analytics

Dette nettstedet bruker Google Analytics, en web-analysetjeneste til Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics bruker såkalte "cookies", tekstfiler som lagres på datamaskinen din, og som tillater analysering av din bruk av nettstedet. Google Analytics brukes med utvidelsen "_anonymizeIp ()" og derfor blir IP-adressene kun viderebehandlet anonymt for å utelukke en direkte personlig tilknytning. Informasjon som genereres av informasjonskapslene om din bruk av denne nettsiden, sendes vanligvis til en Google-server i USA og lagres der. Data fra Google Analytics benytter AUER GmbH for statistisk evaluering av bruken av nettstedet med hensyn til besøkte sider, utvalgte produkter fra nettbutikken og frekvensen av innlogginger, sideveksel og utlogginger. På denne måten skal nettstedets funksjonalitet forbedres kontinuerlig i brukernes interesse.

Du kan forhindre lagring av informasjonskapsler gjennom respektiv innstilling i nettleserens programvare. Vi gjør forøvrig oppmerksom på at du i såfall eventuelt ikke kan bruke alle funksjonene på dette nettstedet fullstendig. Du kan dessuten også forhindre at Google samler inn data som genereres av informasjonskapslene, og som er relatert til bruken av nettstedet, samt behandlingen av disse dataene av Google, ved å laste ned og installere en nettleser-pluggin som er tilgjengelig under følgende lenke. Den aktuelle lenken er http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en .

Cookies

Vi bruker ytterlige informasjonskapsler på forskjellige sider for å gjøre besøket på nettstedet vårt attraktivt og for å muliggjøre bruk av visse funksjoner. Informasjonskapsler er små tekstfiler som lagres på computeren din. De fleste informasjonskapslene vi bruker, slettes fra harddisken din når nettlesersesjonen (såkalte øktcookies) er avsluttet. Andre informasjonskapsler forblir på datamaskinen din og muliggjør at vi kjenner igjen computeren din ved neste besøk (såkalte vedvarende informasjonskapsler). Informasjonen fra informasjonskapslene om din bruk av dette netttilbudet lagres.

Våre partnerselskaper har ikke lov til å samle inn, behandle eller bruke personlige data gjennom informasjonskapsler via vår nettside. Du kan innstille nettleseren din slik at du blir informert om setting av informasjonskapsler og selv kan bestemme om cookies skal aksepteres i spesielle tilfeller, eller om disse generelt skal utelukkes. Hvis du ikke godtar informasjonskapsler, kan funksjonaliteten til nettstedet vårt være begrenset.

Vennligst ta hensyn til vår detaljerte informasjon om innsamling, lagring og behandling av data fra våre kunder og interessenter iht. spesifikasjonene i EUs generelle personvernforordning (GDPR) i vårt nedlastningsområde: Informasjonsforpliktelser i henhold til EUs personvernforordning GDPR

Hvis du ikke er tilfreds med datasikkerhetstiltakene som beskrives her, eller har spørsmål angående innsamling, bearbeiding og / eller bruk av dine personrelaterte opplysninger, kan du gjerne ta kontakt med oss. Vi skal gjøre vårt beste for å svare på dine spørsmål så raskt som mulig og å implementere forslagene dine.

Kontakt for spørsmål angående personvern:

Datavernansvarlig for AUER GmbH

Markus Achatz
Telefon +49 (0)8075913330
E-Mail

Amerang, den 23. februar, 2021

Informasjon om innsamling av personopplysninger

Artikkel 13 i EUs generelle persondataforordning (EU) 2016/679 regulerer informasjonsplikten til de ansvarlige for innsamling av personopplysninger overfor den personen dette angår.

Firma, representant og datavernansvarlig for ansvarlig organ:

AUER GmbH, Am Kroit 25/27, 83123 Amerang
Daglig leder: Robert Auer, Diana Auer, Philipp Auer
Datavernansvarlig: Markus Achatz
Telefon +49 (0)8075913330
E-Mail

Formål med datainnsamling og -bearbeiding:

Disse tilsvarer følgende forretningsformål til AUER GmbH iht. gjeldende vedtekter § 2:
Selskapets formål er utvikling, produksjon og distribusjon av plastprodukter.
Innsamling og behandling av personrelaterte opplysninger skjer utelukkende til eget formål. Rettsgrunnlag er artikkel 6 nr. 1 bokstav b i den generelle persondataforordningen (EU) 2016/679: "Bearbeiding er nødvendig for gjennomføring av en kontrakt som den respektive person er del av som kontraktpartner, eller for gjennomføring av nødvendige tiltak før kontraktinngåelse som skjer på forespørsel fra respektive personer."

Mottaker og mottaker-kategorier som data kan kommuniseres til:
Dette omfatter hovedsakelig de avdelingene i selskapet
 • som tar seg av gjennomføringen av respektive forretningsprosesser (salg, innkjøp, frakt, regnskap, markedsføring, telekommunikasjon og EDB).
Mottakere utenfor selskapet er hovedsakelig de som
 • tar seg av lagring av leads (kundeemner) på iPads til messemedarbeidere,
 • elektronisk ordreutveksling via EDI,
 • innkjøp av varer på kommisjon og direkte leveranser (leverandører),
 • transport av varer (speditører),
 • forsendelse av utgående fakturaer,
 • belastninger av debiteringer fra kunder,
 • innfordring av krav,
 • forsendelse av reklame til kunder,
 • forsendelse av elektroniske nyhetsbrev til kunder,
 • som inneholder data på bakgrunn av lovbestemmelser (skattemyndigheter, regnskapsførere, skatt og andre revisorer).

Dataoverføring til tredjeland eller internasjonale organisasjoner:

AUER GmbHs nettsted og nettbutikk bruker Google Analytics, en web-analysetjeneste til Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics bruker såkalte "cookies", tekstfiler som lagres på datamaskinen din og som tillater analysering av din bruk av nettstedet. Den informasjon som genereres av informasjonskapselen om bruken av dette nettstedet, sendes vanligvis til en Google-server i USA og lagres der. Men hvis IP-anonymiseringen aktiveres på denne nettsiden, forkortes din IP-adresse på forhånd av Google i medlemslandene i EU eller andre partnere innenfor EØS-avtalen. Kun i unntakstilfeller overføres hele IP-adressen til en Google-server i USA og forkortes der. På vegne av operatøren av denne nettsiden vil Google bruke denne informasjonen for evaluering av din bruk av nettstedet, for å opprette rapporter om nettstedaktiviteter og tilby andre tjenester relatert til nettsiden og internettbruken til operatøren av nettstedet. IP-adressen fra din nettleser som leveres av Google Analytics, blir ikke slått sammen med andre Google-data.
Du kan forhindre lagring av informasjonskapsler med respektiv innstilling i nettleser-programvaren din; Vi gjør forøvrig oppmerksom på at du i såfall eventuelt ikke kan bruke alle funksjonene på denne nettsiden fullstendig. I tillegg kan du forhindre at Google samler inn data som genereres av informasjonskapselen, og som er relatert til din bruk av nettstedet (inkludert din IP-adresse) og behandling av disse data av Google ved å laste ned og installere nettleser-pluggin som er tilgjengelig under følgende lenke. Den aktuelle lenken er http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en . Med henblikk på diskusjonen om bruk av analyseverktøy med fullstendige IP-adresser, henviser vi til at Google Analytics bruker dette nettstedet med utvidelsen "_anonymizeIp ()", og av den grunn brukes kun forkortete IP-adresser for å utelukke en direkte personlig tilknytning.
Andre dataoverføringer i tredjeland foretas ikke og er heller ikke planlagt.

Standard tidsfrister for sletting av data:

Data vil da bli slettet, hvis disse ikke lenger påkreves for oppfylling av lagringsformålet (f.eks. foreliggende salgskontrakter), med mindre langvarig rettslig eller kontraktmessig oppbevaringstid må overholdes. Dermed skal, i henhold til § 257 i den tyske handelsloven (HGB) og § 147 i den tyske avgiftsloven (AO), forretningsbrev oppbevares i 6 år og dokumenter for årsregnskapet i 10 år.
I online-bestillinger lagres IP-adressen til bestilleren i et tidsrom på tre måneder fra ordretidspunktet for å garantere datasikkerhet (dvs. for å forhindre misbruk og for straffeforfølgelse).

Rettigheter til personer dette angår:

Iht. den generelle persondataforordningen (EU) 2016/679 har du har rett til informasjon om data som lagres om din person (artikkel 15), retting (artikkel 16), sletting (artikkel 17), begrensning av bearbeidingen (artikkel 18) samt retten til dataportabilitet (artikkel 20).
Du har til enhver tid rett til å trekke tilbake avgitt samtykke for forsendelse av reklame og / eller elektroniske nyhetsbrev.
I tillegg har du også klagerett hos tilsynsmyndigheten for datavern ( https://www.lda.bayern.de ).

Krav om personrelaterte opplysninger

Angivelse av persondata kreves kreves for å kunne avgi tilbud før kontraktinngåelse og for inngåelse av kjøpekontrakter. MVA lovgivningen krever angivelse av personopplysninger i form av navn og adresser på våre fakturaer.
Du er ikke forpliktet til å oppgi personrelaterte opplysninger. Du kan også kjøpe varene våre direkte som kontantsalg på vårt hovedkontor. Vi kan da dessverre ikke tilby deg bruk av vår nettbutikk og / eller varehandel på regning.

Status: den 23. februar, 2021

konfigureres

Konfigurer varen akkurat som du ønsker å ha den.

Du kan velge en ønskefarge for hver enkeltdel.

Deler
Komponenter

Gjør artikkelen mer verdifull med et selvvalgt motiv. Etter bestillingen er gjort mottar du per e-post automatisk all informasjon om prosessen videre og et korrekturavtrykk.

Dekorer
Legg til dekor
Totalt
Ingen resultater om ""
Godta >
Ingen resultater om ""
Godta >
Produkt hinzufügen
Ingen resultater om ""
Privatkunde?

Du kjøper nå som bedriftskunde. I butikken for privatkunder er alle priser inkl. mva, og den lovbestemte angreretten på 14 dager gjelder.

Bestille som privatkunde