Informasjonskapsler hjelper oss å tilby tjenestene våre. Når du bruker tjenestene våre, godtar du at vi setter informasjonskapsler. Les mer Aksepter

Generelle forretningsvilkår for AUER Packaging GmbH

Generelle salgsvilkår for forbrukere

§ 1 Gyldighetsområde

 1. Disse generelle salgsvilkårene (heretter kalt: Generelle salgsvilkår) gjelder for alle avtaler som er inngått via vår nettbutikk mellom oss, AUER Packaging GmbH, og deg som vår kunde.
  Disse salgsvilkårene gjelder bare hvis du er forbruker.
 2. Alle avtaler som er inngått mellom deg og oss i sammenheng med kjøpekontrakten, fremgår særlig av disse salgsvilkårene, vår ordrebekreftelse og vår aksept.
 3. Retningsgivende er den gjeldende versjonen av salgsvilkårene ved avtaleinngåelse.

§ 2 Kontraktsinngåelse

 1. Presentasjonen av og reklamen for artikler i vår nettbutikk utgjør ikke et bindende tilbud om inngåelse av en kjøpekontrakt.
 2. Når du sender en bestilling via nettbutikken ved å klikke på knappen «forpliktende bestilling», avgir du en rettslig bindende bestilling.
 3. En kontrakt kommer først i stand når vi godtar bestillingen din med en aksept eller ved å levere de bestilte artiklene.

§ 3 Leveringsbetingelser og forbehold om forskuddsbetaling

 1. Våre leveringstider eller leveringsfrister er kun uforpliktende opplysninger, bortsett fra dersom disse er uttrykkelig avtalt som bindende mellom deg og oss.
 2. Fire uker etter overskridelse av en uforpliktende leveringstid eller en uforpliktende leveringsfrist kan du skriftlig oppfordre oss til å levere innen to uker.
  Dersom vi er skyld i at en leveringstid eller leveringsfrist som uttrykkelig er avtalt som bindende, ikke overholdes, eller hvis vi av en annen grunn blir forsinket, må du gi oss en rimelig, ny frist for levering av ytelsen vår.
  Dersom vi oversitter denne nye fristen uten å levere, har du rett til å heve kjøpekontrakten.
 3. Vi har rett til å levere delleveranser, dersom dette er rimelig for deg.
 4. Vi har rett til å heve kontrakten hvis det dersom det blir umulig å oppfylle ytelsen av grunner vi ikke rår over. Dersom dette inntreffer, vil du omgående bli informert om det og allerede utførte betalinger vil bli refundert.
 5. Dersom det er avtalt fri levering, plikter mottakeren å losse varen, som unntak fra § 412 I HGB. AUER Packaging GmbH er derfor verken forpliktet til å losse varen du har sendt, eller å stille nødvendige hjelpemidler til lossingen til disposisjon.
 6. Hvis det gjøres endringer etter utsendelse (f.eks. endring av leveringsadresse, forespørsel om tilleggstjenester), vil det påløpe et tilleggsgebyr på 15 EUR (netto) fra transportfirmaet.Når slike endringer gjøres på kundens forespørsel etter utsendelse, er kunden forpliktet til å betale tilleggskostnadene.

§ 4 Priser og fraktkostnader

 1. Samtlige prisopplysninger i vår nettbutikk er bruttopriser inklusive merverdiavgift, og fraktkostnader kommer i tillegg.
 2. Fraktkostnadene er oppgitt i prisopplysningene i nettbutikken. Prisen inklusive merverdiavgift og påløpte fraktkostnader vises dessuten på bestillingssiden før du sender bestillingen.

§ 5 Betalingsvilkår, motregning og tilbakeholdsrett

 1. Kjøpesummen og fraktkostnadene skal betales senest innen to uker etter mottak av fakturaen.
 2. Du kan velge om du vil betale kjøpesummen og fraktkostnadene forskuddsvis via bankoverføring til vår konto, som er oppgitt i nettbutikken eller ved å få tilsendt faktura som betales etter levering.
 3. Hvis du blir forsinket med betalingen, så har vi rett til å kreve renter fra dette tidspunktet med 5 % over den respektive basisrentesatsen til Den europeiske sentralbanken (ESB). Vi forbeholder oss også retten til å dokumentere og kreve erstatning for et større tap.
 4. Du har ikke rett til å motregne i våre fordringer, med mindre dine motkrav er rettskraftig fastslått eller ubestridt. Du har også rett til å motregne i våre fordringer hvis du gjør gjeldende reklamasjoner eller motkrav som utspringer fra den samme kjøpekontrakten.

§ 6 Eiendomsforbehold

Den leverte varen forblir vår eiendom til kjøpesummen er betalt i sin helhet.

§ 7 Garanti

Vi hefter for leverte varers mangler eller rettsmangler etter gjeldende lover og forskrifter, særlig §§ 434 ff. BGB (Bürgerliches Gesetzbuch, den tyske sivillovsamlingen). Foreldelsesfristen forå gjøre gjeldende reklamasjonskrav etter loven er to år og begynner med levering av varen.

§ 8 Ansvar

 1. Vi hefter overfor deg i alle tilfeller av kontraktsmessig og ikke-kontraktsmessig ansvar ved forsett og grov uaktsomhet i henhold til lovbestemmelsene om skadeserstatning eller erstatning for bortkastede utgifter.
 2. I andre tilfeller hefter vi – dersom ikke annet er bestemt i punkt 3 – bare ved brudd på en vesentlig kontraktsforpliktelse som er en forutsetning for riktig gjennomføring av kontrakten, og som du som kunde normal må kunne stole på blir oppfylt (såkalt kardinalplikt), begrenset til erstatning av påregnelige og normale skaden. I alle øvrige tilfeller er vårt ansvar utelukket, med forbehold om bestemmelsen i punkt 3.

§ 9 Opphavsrett

Vi har opphavsrett til alle bilder, filmer og tekster som offentliggjøres i vår nettbutikk. Bruk av bilder, filmer og tekster uten vårt uttrykkelige samtykke er ikke tillatt.

§ 10 Rettsvalg

For alle tvister som utspringer fra denne kontrakten, gjelder kun retten i Tyskland, unntatt FNs kjøpsrett.

AUER Packaging GmbH
T.: +49 (0)8075 91333-840
F.: +49 (0)8075 91333-841

konfigureres

Konfigurer varen akkurat som du ønsker å ha den.

Du kan velge en ønskefarge for hver enkeltdel.

Deler
Komponenter

Gjør artikkelen mer verdifull med et selvvalgt motiv. Etter bestillingen er gjort mottar du per e-post automatisk all informasjon om prosessen videre og et korrekturavtrykk.

Dekorer
Legg til dekor
Totalt
Ingen resultater om ""
Godta >
Ingen resultater om ""
Godta >
Produkt hinzufügen
Ingen resultater om ""