Cookies hjälper oss att tillhandahålla våra tjänster. Genom att använda våra tjänster godkänner du vår användning av cookies. Läs mer Godkänn

Databeskyttelse

Dataskyddspolicy

Vi ser fram emot ditt besök på vår webbplats och ditt intresse för vårt företag, produkter och tjänster. Vi lägger stor vikt vid skyddet av dina personuppgifter och vill att du ska känna dig trygg när du besöker vår webbplats.

Dina uppgifter ligger till grund för oss för att tillhandahålla den tjänst du förväntar oss av oss som kund. I samma utsträckning förväntar du att vi skyddar dina uppgifter och endast använder dem för de ändamål för vilket du med fullt förtroende har ställt dem till vårt förfogande. Det är därför självklart att vi följer lagbestämmelserna om dataskydd. Det är viktigt för oss att du vet när vi lagrar vilka uppgifter och hur vi använder dem. Observera att denna dataskyddspolicy bara gäller innehåll på våra servrar och inte länkade webbplatser från tredje part. Här finns respektive policyer från webbplatsoperatörerna.

Transparens avseende datainsamling, spridning och användning

Ditt besök på våra webbsidor kommer att loggas. I huvudsak registreras IP-adress, datum, tid, webbläsartyp och operativsystem samt de sidor du tittar på eller namnen på de hanterade filerna, mängden data som hämtas och data som hämtas från din hårdvara (PC, notebook, tablett, smartphone) samt meddelande angående om åtkomst eller hämtning lyckades. Vi kan som regel inte utföra en personlig referens, vilket inte heller önskas från vår sida. Dessa uppgifter samlas endast in för datasäkerhetsändamål. En utvärdering av uppgifter sker endast för statistiska ändamål och då principiellt i anonym form. Inga personliga surfprofiler eller liknande skapas eller bearbetas.

Dessutom kommer dina personuppgifter som namn, adress, telefonnummer eller e-postadress endast att sparas om du frivilligt tillhandahåller dessa till oss, t.ex. i samband med registrering, undersökning, tävling, beställning av informationsmaterial eller ett nyhetsbrev, inom ramen för avtalsförberedande åtgärder, en online ansökan eller om du kontaktar oss på annat sätt, till exempel via e-post eller online-formulär. Du informeras i respektive inmatnings- och kontaktformulär om syften med insamlingen av de uppgifter som anges där. Sådana uppgifter överförs krypterat via Internet. I synnerhet används dessa personuppgifter för reklam/marknadsundersökning och för utformningen av våra tjänster endast om du har gett oss ditt uttryckliga samtycke.

Du har rätt att när som helst återkalla dit samtycke avseende ett tidigare lämnat samtycke.

De personuppgifter som du lämnar till oss via en webbplats eller via e-post (t.ex. ditt namn och din adress eller e-postadress) kommer endast att användas för korrespondens med dig och för det syfte som du har ställt dina uppgifter till vårt förfogande. Den information som samlas in i vår webbshop kommer att vidarebefordras till den ansvariga enheten inom vår företagsgrupp. Vi försäkrar dig om att vi inte kommer att avslöja dina personuppgifter till tredje part, såvida vi inte är skyldiga att göra det enligt lag, eller om du på förhand har gett oss ditt godkännande. I den utsträckning som vi använder tjänsteleverantörer för utförande och bearbetning av bearbetningsprocesser regleras avtalsförhållandena enligt gällande rättsliga bestämmelser i EU:s Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 om orderbearbetning.

Personuppgifter tas sedan bort när kännedomen om dem inte längre behövs för att lagringens syfte ska kunna uppnås (t.ex. befintliga försäljningskontrakt), såvida inte långsiktiga lagbundna eller kontrakt bundna lagringsfrister ska uppfyllas. När du besöker vår webbplats lagras din IP-adress i en period av tre månader för att garantera datasäkerhet (dvs. för att förhindra missbruk och åtal) och sedan raderas.

Rätt till information

Du har rätt att när som helst få information om vilka personuppgifter som lagras om dig, inklusive ursprung och mottagare av dina uppgifter och syftet med databehandlingen. Vänligen rikta din förfrågan skriftligen eller via e-post till våra adresser som anges nedan. Du får gratis information om alla personuppgifter som vi har lagrat om dig.

Allmän juridisk information

Om du inte längre godkänner lagring av dina personuppgifter eller om de har blivit felaktiga kommer vi, enligt lämpliga instruktioner, att initiera radering eller begränsning av behandlingen av dina data eller vidta nödvändiga korrigeringar (i den mån det är möjligt enligt gällande lag).

Vi hänvisar ibland till tredje parts webbplatser. Även om vi väljer dessa tredje parter noggrant, kan vi inte garantera och ta ansvar för att innehållet och datasäkerheten hos tredje parts webbplatser är korrekta eller fullständiga. Denna dataskyddspolicy gäller inte länkade webbplatser från tredje part.

Såvitt vi introducerar nya produkter eller tjänster, ändrar Internetprocedurer eller om Internet och datasäkerhetsteknik utvecklas, bör ”Dataskyddspolicyn” uppdateras. Vi förbehåller oss därför rätten att ändra eller komplettera policyn efter behov. Ändringen kommer att publiceras här. Vi granskar och uppdaterar kontinuerligt informationen på vår webbplats. Trots all omsorg kan uppgifterna ha ändrats under tiden. Ett ansvar eller en garanti för att uppgifterna är aktuella och fullständiga kan därför inte antas.

Information om datasäkerhet

AUER GmbH använder tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina uppgifter mot manipulation, förlust, förstörelse och åtkomst för obehöriga personer. Detta inkluderar interna kontroller av våra förfaranden för insamling, lagring och behandling av data och relaterade säkerhetsåtgärder, inklusive lämplig kryptering av kommunikation och fysiska säkerhetsåtgärder för att skydda mot obehörig åtkomst till systemen där personuppgifter lagras.

Våra säkerhetsåtgärder uppdateras kontinuerligt i takt med den tekniska utvecklingen. Vi påpekar att dataöverföring på Internet (t.ex. i kommunikation via e-post) kan uppvisa säkerhetsbrister. Ett fullständigt skydd för data mot obehörig åtkomst från tredje part är inte möjligt.

Google Analytics

Den här webbplatsen använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics använder så kallade ”cookies”, textfiler som sparas på din dator och som tillåter en analys av hur du använder webbplatsen. Google Analytics används med förlängningen ”_anonymizeIp ()” och därför behandlas IP-adresserna endast anonymt för att utesluta en direkt personlig referens. Informationen som genereras av cookies om din användning av denna webbplats överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där. Uppgifter som tillhandahålls av Google Analytics används av AUER GmbH för att statistiskt utvärdera användningen av webbplatsen när det gäller besökta sidor, utvalda produkter från webbutiken och frekvenserna av inloggningar, sidväxlingar och utloggningar. Därmed ska i användarnas intresse webbplatsens funktionalitet ständigt förbättras.

Du kan förhindra att cookies lagras genom att göra en motsvarande inställning av din webbläsares programvara. Vi påpekar dock att du i det här fallet inte kan använda alla funktioner på denna webbplats till fullo. Dessutom kan du förhindra att Google samlar in de data som genereras av cookien och som är relaterade till din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) och att Google bearbetar dessa genom att ladda ner webbläsarpluggen som finns tillgänglig enligt följande länk och installera den. Den nuvarande länken är http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en .

Cookies

Vi använder ytterligare cookies på olika sidor för att göra besöket på vår webbplats attraktivt och för att möjliggöra användningen av vissa funktioner. Cookies är små textfiler som sparas på din dator. De flesta av de cookies vi använder tas bort från din hårddisk efter slutet av webbläsarsessionen (så kallade session cookies). Andra cookies finns kvar på din dator och tillåter oss att känna igen din dator vid nästa besök (så kallade varaktiga cookies). Informationen som genereras av cookies angående din användning av denna webbplats sparas.

Det är inte tillåtet för våra partners att samla, bearbeta eller använda personuppgifter via cookies via vår webbplats. Du kan ställa in din webbläsare så att du informeras om inställningen av cookies och bestämmer individuellt om du godkänner utesluter godkännande av cookies för specifika fall eller i allmänhet. Om du inte accepterar cookies kan funktionaliteten på vår webbplats vara begränsad.

Observera också vår detaljerade information om insamling, lagring och behandling av data från våra intressenter och kunder enligt specifikationerna från EU:s GDPR i vårt nedladdningsområde: Informationsskyldighet enligt EU:s GDPR

Om du inte är nöjd med de skyddsåtgärder som beskrivs här eller har några frågor angående insamling, behandling och/eller användning av dina personuppgifter, vill vi gärna att du gör av dig. Vi kommer att göra vårt bästa för att svara på dina frågor så snabbt som möjligt och att genomföra dina förslag.

Kontakt för frågor om dataskydd:

Dataskyddsombud för AUER GmbH

Markus Achatz
Telefon +49 (0)8075913330
E-Mail

Amerang, 23 februari 2021

Information om insamling av personuppgifter

Den Europeiska Unionens (EU) Dataskyddsförordning 2016/679 föreskriver i artikel 13 informationsskyldigheten för personuppgiftsansvarig vid insamlingen av den registrerades personuppgifter.

Företag, representant och dataskyddsombud hos ansvarigt organ:

AUER GmbH, Am Kroit 25/27, 83123 Amerang
Verkställande direktör: Robert Auer, Diana Auer, Philipp Auer
Dataskyddsombud: Markus Achatz
Telefon +49 (0)8075913330
E-Mail

Syftet med insamling och behandling av data:

Dessa motsvarar följande affärsändamål för AUER GmbH i enlighet med gällande bolagsordning § 2:
Bolagets syfte är utveckling, produktion och distribution av plastprodukter.
Insamling och behandling av personuppgifter är enbart för egna ändamål. Den rättsliga grunden är artikel 6.1 punkt b i Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679: "Behandlingen är nödvändig för utförandet av ett kontrakt till vilket den registrerade är part eller för utförandet av eventuella förhandlingsåtgärder som vidtas på begäran av den registrerade."

Mottagare och kategorier av mottagare till vilka data kan kommuniceras:
Dessa är i huvudsak organen i företaget som är
 • involverade i genomförandet av respektive affärsprocesser (försäljning, inköp, frakt, redovisning, marknadsföring, telekommunikation och EDP).
Mottagare utanför företaget är i huvudsak de som är
 • involverade i lagring av ledningar på iPads av mässmedarbetare,
 • involverade i elektroniskt orderutbyte via EDI,
 • involverade i upphandling av varor i provisioner och direkta leveranser (leverantörer),
 • involverade i varornas försändelse (speditörer),
 • involverade i försändelsen av utgående fakturor,
 • involverade i insamling av direktdebiteringar från kunder,
 • involverad i inkassoförsäljningen,
 • involverade i att skicka reklam till kunder,
 • involverade i att skicka elektroniska nyhetsbrev till kunder,
 • erhåller uppgifterna enligt lag (skattemyndigheter, revisorer, skatterevisorer och andra revisorer).

Dataöverföring till tredje länder eller internationella organisationer:

AUER GmbHs hemsida och webbutik använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics använder så kallade ”cookies”, textfiler som sparas på din dator och som tillåter en analys av hur du använder webbplatsen. Informationen som cookien genererar om din användning av denna webbplats överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där. Om IP-anonymisering aktiveras på denna webbplats, kommer Google dock i Europeiska unionens medlemsstater eller andra parter i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet att förkorta din IP-adress i förväg. Endast i undantagsfall kommer hela IP-adressen att skickas till en Google-server i USA och förkortas där. På uppdrag av operatören av denna webbplats använder Google denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet och att tillhandahålla andra tjänster relaterade till webbplats- och internetanvändning till webbplatsoperatören. IP-adressen som tillhandahålls av Google Analytics som en del av Google Analytics kommer inte att sammanföras med andra Google-data.
Du kan förhindra att cookies sparas genom att göra en motsvarande inställning i din webbläsares programvara. Vi vill dock påpeka att du i det här fallet kanske inte kan använda alla funktioner på denna webbplats till fullo. Dessutom kan du förhindra att Google samlar in de data som genereras av cookien och som är relaterade till din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) och att Google bearbetar dessa genom att ladda ner webbläsarpluggen som finns tillgänglig enligt följande länk och installera den. Den nuvarande länken är http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en . Med tanke på diskussionen om användningen av analysverktyg med fullständiga IP-adresser, vill vi påpeka att den här webbplatsen använder Google Analytics med tillägget "_anonymizeIp ()" och därför IP-adresser bara bearbetas i förkortat utförande för att utesluta en direkt personlig referens.
Övriga dataöverföringar till tredje länder sker inte och planeras inte.

Standard frister för radering av data:

Uppgifterna kommer att raderas om kännedomen om dem inte längre är nödvändig för att lagringens syfte ska kunna uppnås (t.ex. befintliga försäljningskontrakt), såvida inte långsiktiga lagbundna eller kontrakt bundna lagringsfrister ska uppfyllas. Enligt exempelvis § 257 i den tyska handelslagen (HGB) och 147 § den tyska skattelagstiftningen (AO) måste affärsbrev bevaras i 6 år och dokument för årsredovisningen måste bevaras i 10 år.
I fråga om en online order lagras vid orderns gång beställarens IP-adress för att säkerställa datasäkerhet (dvs. för att förhindra missbruk och åtal) och lagras under en period av tre månader.

Registrerade personers rättigheter:

Du har rätt till information om de uppgifter om dig som lagras (artikel 15), rättelse (artikel 16), radering (artikel 17), begränsningen av behandling (artikel 18) i enlighet med Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 och rätten till dataportabilitet (artikel 20).
Du har när som helst rätt att återkalla ett samtycke avseende ett beviljat samtycke till försändelse av reklam och/eller elektroniska nyhetsbrev.
Du har också rätt att inge klagomål till en tillsynsmyndighet dataskydd (https://www.lda.bayern.de ).

Krav på personuppgifter

Tillhandahållandet av dina personuppgifter är nödvändigt för genomförande av avtalsförberedande erbjudanden och för ingående av köpeavtal. Momslagstiftning kräver tillhandahållande av personuppgifter i form av namn och adresser på våra fakturor.
Du är inte skyldig att lämna dina personuppgifter. Du kan då köpa våra varor som kontantförsäljning på vårt huvudkontor. Tyvärr kan vi inte erbjuda dig en användning av vår webbshop och/eller ett varuköp på konto.

Aktuell per: 23 februari 2021

Konfigurera

Konfigurera din artikel utifrån egna krav och önskemål:

Välj önskad färg för artikelns enskilda komponent(er).

Komponenter
Byggdelar

Försköna artikeln med valfritt motiv. Efter avslutad beställning får du automatiskt all information om kommande steg samt ett utkast via e-post.

Tryck
Lägg till tryck
Totalt
Inga resultat för "" hittades.
Överta >
Inga resultat för "" hittades.
Överta >
Produkt hinzufügen
Inga resultat för "" hittades.
Privatkund?

Du lägger för närvarande beställningar som företagskund. Alla priser i butiken för privata kunder inkluderar moms. Alla köp omfattas av 14 dagars returrätt.

Lägg beställningar som privatkund