PRIVACYBELEID

Privacyverklaring

Bedankt voor uw bezoek aan onze website en voor uw interesse in ons bedrijf, onze producten en diensten. Wij hechten veel belang aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens en willen dat u zich veilig voelt wanneer u onze website bezoekt.

Uw gegevens vormen voor ons de basis om de service te verlenen die u als klant van ons verwacht. In dezelfde mate verwacht u van ons dat wij uw gegevens beschermen en alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor u deze ons in alle vertrouwelijkheid ter beschikking hebt gesteld. Daarom houden wij ons uiteraard aan de wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming. Het is voor ons belangrijk dat u weet wanneer we welke gegevens opslaan en hoe we ze gebruiken. Houd er rekening mee dat deze privacyverklaring alleen van toepassing is op inhoud op onze servers en niet op gelinkte websites van derden. Hier vindt u de bijbehorende uitleg van de website-exploitanten.

Transparantie over het verzamelen, overdragen en gebruiken van gegevens

Uw bezoek aan onze website wordt gelogd. In principe worden het IP-adres dat momenteel door uw hardware (pc, notebook, tablet, smartphone) wordt gebruikt, datum, tijd, browsertype en besturingssysteem evenals de pagina's die u hebt bekeken of de namen van de bestanden die u hebt geopend, de hoeveelheid geraadpleegde gegevens en het bericht of de toegang of het ophalen succesvol was, vastgelegd. In de regel is herleiding tot personen voor ons niet mogelijk, noch gebeurt het opzettelijk. Deze gegevens worden alleen verzameld voor gegevensbeveiligingsdoeleinden. De gegevens worden alleen geëvalueerd voor statistische doeleinden en dan in anonieme vorm. Er worden geen persoonlijke surfprofielen en dergelijke aangemaakt of verwerkt.

Bovendien worden uw persoonlijke gegevens zoals naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres alleen opgeslagen als u deze vrijwillig aan ons verstrekt, bijvoorbeeld als onderdeel van een registratie, een enquête, een prijsvraag, het bestellen van informatiemateriaal of een nieuwsbrief, als onderdeel van een precontractuele relatie of voor de uitvoering van een overeenkomst, een online sollicitatie of anderszins actief contact met ons opneemt, bijvoorbeeld via e-mail of online formulier. In de respectievelijke invoer- en contactformulieren wordt u geïnformeerd over de doeleinden van het verzamelen van de daar verzamelde gegevens. Deze gegevens worden versleuteld via het internet verzonden. In het bijzonder zullen deze persoonsgegevens alleen gebruikt worden voor reclamedoeleinden, marktonderzoek en het ontwerpen van onze diensten indien u hier uitdrukkelijk mee heeft ingestemd.

U hebt het recht uw toestemming te allen tijde in te trekken.

De persoonlijke gegevens die u ons verstrekt via een website of per e-mail (bijvoorbeeld uw naam en adres of uw e-mailadres) worden alleen verwerkt voor correspondentie met u en alleen voor het doel waarvoor u de gegevens aan ons ter beschikking heeft gesteld. De informatie die in onze online shop verzameld wordt, wordt doorgestuurd naar de verantwoordelijke eenheid binnen ons concern. Wij verzekeren u dat wij uw persoonlijke gegevens niet aan derden zullen doorgeven, tenzij wij hiertoe wettelijk verplicht zijn of u ons vooraf uw toestemming hebt gegeven. Voor zover wij voor de uitvoering en verwerking van de verwerking gebruik maken van dienstverleners, worden de contractuele relaties voor de orderverwerking geregeld volgens de geldende wettelijke eisen van de Algemene verordening gegevensbescherming van de Europese Unie (EU) 2016/679.

Persoonsgegevens worden gewist wanneer hun kennis niet langer nodig is voor de vervulling van het doel van de opslag (bijv. bestaande koopovereenkomsten), tenzij langer wettelijke of contractuele bewaartermijnen in acht moeten worden genomen. Wanneer u onze website bezoekt, wordt uw IP-adres voor een periode van drie maanden opgeslagen om de gegevensbeveiliging te waarborgen (d.w.z. om misbruik te voorkomen en strafrechtelijk te vervolgen) en vervolgens verwijderd.

Recht op informatie

U hebt te allen tijde recht op informatie over de gegevens die over u zijn opgeslagen, met inbegrip van de herkomst en de ontvanger van uw gegevens en het doel van de gegevensverwerking. Stuur uw aanvraag schriftelijk of per e-mail naar onderstaande adressen. U ontvangt gratis informatie over alle persoonlijke gegevens die wij over u hebben opgeslagen.

Algemene juridische informatie

Indien u niet langer akkoord gaat met de opslag van uw persoonsgegevens of indien deze onjuist zijn geworden, zullen wij, na een opdracht daartoe, het wissen of beperken van de verwerking van uw gegevens in gang zetten dan wel de nodige correcties aanbrengen (voor zover dit onder de toepasselijke wetgeving mogelijk is).

Wij verwijzen af en toe naar websites van derden. Hoewel wij deze derden zorgvuldig selecteren, kunnen wij geen enkele garantie en aansprakelijkheid aanvaarden voor de juistheid of volledigheid van de inhoud en de gegevensbeveiliging van websites van derden. Deze privacyverklaring is ook niet van toepassing op gelinkte websites van derden.

Als we nieuwe producten of diensten introduceren, internetprocedures wijzigen of als de internet- en gegevensbeveiligingstechnologie zich verder ontwikkelt, moet de "Privacyverklaring" worden bijgewerkt. Wij behouden ons daarom het recht voor de verklaring zo nodig te wijzigen of aan te vullen. We zullen de wijziging hier publiceren. Wij controleren en actualiseren voortdurend de informatie op onze website. Ondanks alle zorgvuldigheid kunnen de gegevens in de tussentijd zijn veranderd. Voor de actualiteit en volledigheid van de informatie kan dan ook geen aansprakelijkheid of garantie worden aanvaard.

Informatie over gegevensbeveiliging

AUER GmbH neemt technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beschermen tegen manipulatie, verlies, vernietiging en tegen toegang door onbevoegden. Dit omvat interne beoordelingen van onze procedures voor het verzamelen, opslaan en verwerken van gegevens en de bijbehorende veiligheidsmaatregelen, met inbegrip van passende versleuteling van communicatie en fysieke veiligheidsmaatregelen tegen ongeautoriseerde toegang tot de systemen waarin persoonlijke gegevens zijn opgeslagen.

Onze veiligheidsmaatregelen worden voortdurend aangepast aan de technologische ontwikkelingen. Wij wijzen erop dat datatransmissie via internet (bijv. communicatie via e-mail) beveiligingslacunes kan vertonen. Een volledige bescherming van de gegevens tegen ongeoorloofde toegang door derden is niet mogelijk.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde 'cookies', tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst, om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. Google Analytics wordt gebruikt met de extensie "_anonymizeIp()" en daarom worden de IP-adressen alleen anoniem verwerkt om een directe persoonlijke verwijzing uit te sluiten. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt gewoonlijk overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. De door Google Analytics verstrekte gegevens worden door AUER GmbH gebruikt om statistisch het gebruik van de website met betrekking tot de bezochte pagina's, geselecteerde producten van de online-shop en de frequentie van inloggen, paginawijzigingen en uitloggen te evalueren. In het belang van de gebruikers wordt de functionaliteit van de website voortdurend verbeterd.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor bedoelde instellingen te selecteren. Wij wijzen u er echter op dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig zult kunnen gebruiken. U kunt ook verhinderen dat Google de door de cookies gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website en de verwerking van deze gegevens door Google verzamelt door het downloaden en installeren van de browser-plug-in die onder de volgende link beschikbaar is. De huidige link is http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Cookies

Om uw bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, maken wij op verschillende pagina's gebruik van extra cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen. De meeste cookies die wij gebruiken worden aan het einde van de browsersessie van uw harde schijf verwijderd (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op uw computer en stellen ons in staat uw computer bij een volgend bezoek te herkennen (zogenaamde permanente cookies). De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt opgeslagen.

Het is onze partnerbedrijven niet toegestaan om via onze website met behulp van cookies persoonsgegevens te verzamelen, te verwerken of te gebruiken. U kunt uw browser zo instellen dat u op de hoogte bent van de instelling van cookies en per geval kunt beslissen of u cookies accepteert of dat u cookies in bepaalde gevallen of in het algemeen niet accepteert. Indien cookies niet worden geaccepteerd, kan de functionaliteit van onze website beperkt zijn.

Houd ook rekening met onze gedetailleerde informatie over de verzameling, opslag en verwerking van de gegevens die door onze geïnteresseerde partijen en klanten in overeenstemming met de eisen van de Europese AVG op onze downloadpagina: Informatievoorschriften overeenkomstig de AVG

Als u niet tevreden bent met de hier beschreven maatregelen voor gegevensbescherming of als u vragen hebt over het verzamelen, verwerken en/of gebruiken van uw persoonlijke gegevens, horen wij dat graag van u. Wij streven ernaar uw vragen zo snel mogelijk te beantwoorden en uw suggesties uit te voeren.

Contact voor vragen over gegevensbescherming:

Gegevensbeschermingsfunctionaris van AUER GmbH

Markus Achatz
Telefon +49 (0)8075913330
E-Mail

Amerang, 23 februari 2021

Informatie voor het verzamelen van persoonsgegevens

Artikel 13 van de algemene verordening gegevensbescherming van de Europese Unie (EU) 2016/679 bepaalt dat de voor de verwerking verantwoordelijke verplicht is informatie te verstrekken wanneer hij persoonsgegevens van de betrokkene verzamelt.

Bedrijf, vertegenwoordiger en functionaris voor gegevensbescherming van het verantwoordelijke orgaan:

AUER GmbH, Am Kroit 25/27, 83123 Amerang
Gedelegeerd bestuurder: Robert Auer, Diana Auer, Philipp Auer
Gegevensbeschermingsfunctionaris: Markus Achatz
Telefon +49 (0)8075913330
E-Mail

Doel van de gegevensverzameling en -verwerking:

Deze komen overeen met de volgende zakelijke doeleinden van AUER GmbH volgens § 2 van de geldende statuten:
Doel van de onderneming is de ontwikkeling, productie en verkoop van kunststofproducten.
Het verzamelen en verwerken van persoonlijke gegevens is uitsluitend voor onze eigen doeleinden. De rechtsgrondslag is artikel 6, lid 1, onder b), van de algemene verordening gegevensbescherming (EU) 2016/679: "Verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is of voor de uitvoering van op verzoek van de betrokkenen getroffen precontractuele maatregelen."

Ontvangers en categorieën van ontvangers aan wie de gegevens kunnen worden meegedeeld:
Binnen de onderneming zijn dit voornamelijk de posities die
 • zijn betrokken bij de uitvoering van de respectievelijke bedrijfsprocessen (verkoop, inkoop, verzending, boekhouding, marketing, telecommunicatie en IT).
De begunstigden buiten de onderneming zijn in wezen degenen die
 • zijn betrokken bij de opslag van leads op iPads van beursmedewerkers,
 • zijn betrokken bij de elektronische uitwisseling van inkooporders via elektronische gegevensuitwisseling
 • betrokken zijn bij de inkoop van goederen voor commissie en directe leveringen (leveranciers),
 • betrokken zijn bij de verzending van de goederen (expediteurs),
 • betrokken zijn bij het verzenden van uitgaande facturen,
 • zijn betrokken bij de uitvoering van automatische afschrijvingen bij klanten,
 • zijn betrokken bij de uitvoering van incasso's,
 • betrokken zijn bij het verzenden van reclame naar klanten,
 • betrokken zijn bij het versturen van elektronische nieuwsbrieven aan klanten,
 • de gegevens ontvangen op basis van de wettelijke voorschriften (belastingautoriteiten, accountants, fiscale en andere accountants).

Doorgifte van gegevens aan derde landen of internationale organisaties:

De website en de onlineshop van AUER GmbH maken gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc, 1600 Amfitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten. Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies", tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst, om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt gewoonlijk overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Als echter IP-anonimisering op deze website wordt geactiveerd, verkleint Google vooraf uw IP-adres in lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Slechts in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar verkort. In opdracht van de exploitant van deze website gebruikt Google deze informatie om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en de exploitant van de website andere diensten met betrekking tot het gebruik van de website en het internet aan te bieden. Het IP-adres dat uw browser in het kader van Google Analytics doorgeeft, wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd.
U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor bedoelde instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig zult kunnen gebruiken. U kunt ook verhinderen dat Google de door het cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) verzamelt en deze gegevens door Google verwerkt door het downloaden en installeren van de browser-plug-in die onder de volgende link beschikbaar is. De huidige link is http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. In het licht van de discussie over het gebruik van analysetools met volledige IP-adressen, wijzen wij u erop dat deze website gebruik maakt van Google Analytics met de extensie "_anonymizeIp()" en dat IP-adressen daarom enkel in verkorte vorm verder worden verwerkt om rechtstreekse persoonlijke verwijzing uit te sluiten.
Er vindt geen andere gegevensoverdracht naar derde landen plaats en deze zijn ook niet gepland.

Standaardperioden voor het wissen van gegevens:

De gegevens zullen worden gewist wanneer hun kennis niet langer nodig is voor de vervulling van het doel van de opslag (bijv. de bestaande koopovereenkomsten), tenzij langere wettelijke of contractuele bewaartermijnen in acht moeten worden genomen. Volgens § 257 van het Duitse handelswetboek (HGB) en § 147 van het belastingwetboek (AO) moeten zakenbrieven dus zes jaar worden bewaard en documenten met betrekking tot de jaarrekening tien jaar.
Bij een online bestelling wordt het IP-adres van de klant op het moment van de bestelling voor een periode van drie maanden opgeslagen om de veiligheid van de gegevens te waarborgen (d.w.z. om misbruik te voorkomen en voor strafrechtelijke vervolging).

Rechten van de betrokken personen:

Volgens de algemene verordening gegevensbescherming (EU) 2016/679 hebt u recht op toegang tot de door u opgeslagen gegevens (artikel 15), correctie (artikel 16), verwijdering (artikel 17), beperking van de verwerking (artikel 18) en het recht op doorgifte van gegevens (artikel 20).
U heeft te allen tijde het recht om uw toestemming voor het versturen van reclame en/of elektronische nieuwsbrieven in te trekken.
U kunt ook in beroep gaan bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming (https://www.lda.bayern.de).

Noodzaak van persoonsgegevens

Het verstrekken van uw persoonsgegevens is noodzakelijk voor de verwerking van precontractuele aanbiedingen en voor het afsluiten van koopovereenkomsten. De btw-regelgeving schrijft voor dat persoonsgegevens in de vorm van namen en adressen op onze facturen worden vermeld.
U bent niet verplicht uw persoonlijke gegevens te verstrekken. U kunt onze goederen dan ook contant kopen op ons hoofdkantoor. Helaas kunnen wij u dan het gebruik van onze online shop en/of de aankoop van goederen op rekening niet aanbieden.

Stand: 23 februari 2021

configureren

Configureer het door u geselecteerde artikel op basis van uw wensen:

Selecteer de gewenste kleur voor de afzonderlijke componenten van het artikel.

Componenten
Componenten

Fleur het artikel op met een motief naar keuze. Na afronding van de bestelling ontvangt u automatisch alle informatie over volgende stappen en een afdrukvoorbeeld per e-mail.

Opdrukken
Opdruk toevoegen
Totaal
Geen resultaten voor “” gevonden.
Overnemen >
Geen resultaten voor “” gevonden.
Overnemen >
Produkt hinzufügen
Geen resultaten voor “” gevonden.
Privéklant?

U koopt momenteel als zakelijke klant. In de shop voor privéklanten zijn alle prijzen incl. btw en geldt het wettelijke retourrecht van 14 dagen.

Bestellen als privéklant